Srbima počele masovno da stižu ove koverte! Ko je krio poreklo imovine, sledi mu drastična kazna

Milan Petrović avatar

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković izjavila je danas da je do sada doneto samo jedno rešenje po primeni Zakona o poreklu imovine, što pokazuje važnost i ozbiljnost primene ovog zakona u borbi protiv korupcije i pranja novca.

Marković je istakla da je ovo rešenje doneto nakon detaljne analize imovine jednog fizičkog lica, te da će slične analize biti sprovedene i za druge građane koji su obuhvaćeni ovim zakonom.

Zakon o poreklu imovine je donet kako bi se sprečilo pranje novca i korupcija, a sprovodi se putem analize imovine i prihoda fizičkih lica. Osim toga, ovaj zakon ima za cilj da osigura transparentnost i integritet finansijskog sistema zemlje.

Marković je naglasila da će Poreska uprava nastaviti da sprovodi analize imovine građana u skladu sa zakonom, te da će svako sumnjivo bogatstvo biti detaljno provereno i sankcionisano ukoliko se utvrdi da nije stečeno na zakonit način.

Ona je takođe istakla važnost saradnje sa drugim relevantnim institucijama u borbi protiv korupcije i pranja novca, te je pozvala građane da prijave sumnjive slučajeve Poreskoj upravi kako bi se očuvala integritet finansijskog sistema i sprečile nepravilnosti.

Marković je podsetila da su svi građani dužni da prijave imovinu koja prelazi određeni iznos, te da je neprijavljivanje imovine krivično delo koje se strogo kažnjava.

Na kraju, direktorka Poreske uprave je izrazila uverenje da će primena Zakona o poreklu imovine doprineti suzbijanju korupcije i pranja novca, te da će se na taj način osigurati pošteno poslovanje i transparentnost u finansijskom sistemu zemlje.

U skladu sa tim, Poreska uprava će nastaviti da sprovodi rigorozne analize imovine građana i da sarađuje sa drugim nadležnim institucijama kako bi se očuvala integritet finansijskog sistema i osigurala poštena konkurencija na tržištu.

Građani su pozvani da budu svesni svojih obaveza prema Zakonu o poreklu imovine i da Poreskoj upravi prijave svaku sumnjivu transakciju ili bogatstvo kako bi se otkrile eventualne nepravilnosti i sankcionisali odgovorni.

U svetlu ove najave, očekuje se da će Poreska uprava nastaviti sa rigoroznom primenom Zakona o poreklu imovine i da će, uz podršku građana i drugih nadležnih institucija, uspešno suzbiti korupciju i pranje novca u zemlji.

Milan Petrović avatar