Otkriven hram star 4.000 godina

Milan Petrović avatar

Italijanski arheolozi su nedavno otkrili hram star 4.000 godina u selu Erimi na Kipru, što predstavlja najstariji sveti prostor ikada pronađen na ostrvu. Arheolog Luka Bombardieri vodi iskopavanja već 15 godina u saradnji sa kiparskim antikvarima i Ministarstvom spoljnih poslova i međunarodne saradnje.

Novi hram baca novo svjetlo na život zajednice zanatlija koja je živjela prije četiri milenijuma, samo nekoliko vjekova prije podizanja prvih gradova na ostrvu. Tokom iskopavanja, otkriveni su i posmrtni ostaci mlade žene koja je ubijena i zazidana kod kuće. Prema arheolozima, to se radilo da se njen duh ne bi vratio i uznemiravao žive.

Nije jasno da li je u tom vremenu postojao sveštenik u tom mjestu, ali otkriće ovog hrama pruža uvid u drevne rituale i običaje zajednice koja je živjela na Kipru prije 4.000 godina.

Arheologija na Kipru je veoma značajna, jer ostrvo obiluje raznim arheološkim nalazima koji svjedoče o bogatoj istoriji i kulturi ovog područja. Hramovi, grobnice, amfore i druge antikvitete otkriveni su tokom godina, a svaki novi nalaz doprinosi boljem razumijevanju prošlosti Kipra.

Otkriće ovog starog hrama u selu Erimi je samo još jedan korak ka rasvjetljavanju drevne prošlosti ovog ostrva i omogućava nam da bolje razumemo kako su živeli ljudi prije hiljadama godina. Arheolozi će nastaviti sa iskopavanjima i proučavanjem novih nalaza u nadi da će otkriti još više tajni o drevnim civilizacijama koje su obitavale na ovom ostrvu.

Kipar je bogat arheološkim nasleđem koje privlači turiste iz čitavog svijeta, a svaki novi nalaz dodatno obogaćuje turističku ponudu ovog ostrva. Posjetitelji imaju priliku da obiđu muzeje, arheološka nalazišta i lokalitete koji svjedoče o drevnoj istoriji Kipra i pružaju uvid u život ljudi koji su nekada živjeli na ovom ostrvu.

Otkriće ovog starog hrama u selu Erimi predstavlja važan korak ka otkrivanju tajni drevnih civilizacija koje su obitavale na ovom ostrvu prije hiljadama godina. Arheolozi će nastaviti sa iskopavanjima i proučavanjem novih nalaza kako bi bolje razumjeli život ljudi koji su nekada živjeli na ovom ostrvu.

Kiparsko Ministarstvo inostranih poslova i međunarodne saradnje podržava iskopavanja arheoloških lokaliteta širom ostrva kako bi očuvalo bogato nasleđe i omogućilo svima da bolje razumiju istoriju i kulturu Kipra. Saradnja sa stranim arheolozima omogućava prenošenje znanja i iskustava u proučavanju drevnih civilizacija i omogućava zajedničko istraživanje koje doprinosi boljem razumijevanju prošlosti Kipra.

Otkriće najstarijeg hrama na Kipru u selu Erimi je važan korak ka rasvjetljavanju drevnih tajni ovog ostrva i omogućava nam da bolje razumijemo kako su živjeli ljudi prije hiljadama godina. Arheolozi će nastaviti sa iskopavanjima i proučavanjem novih nalaza u nadi da će otkriti još više informacija o drevnim civilizacijama koje su obitavale na ovom ostrvu.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: