Odblokiran račun instituta „Simo Milošević“ nakon više od 200 dana

Milan Petrović avatar

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr. Simo Milošević“ u Igalu, Crna Gora, konačno se može vratiti normalnom poslovanju nakon što je njegov račun danas odblokiran. Račun Instituta bio je blokiran više od 200 dana, ali su Vlada Crne Gore i manjinski akcionar, kompanija „Vile Oliva“, uspeli uplatiti po pet miliona evra za deblokadu.

Ova uplata obavljena je u skladu sa zakonima državne pomoći, a prema izveštaju Vijesti, rešeno je pitanje duga Instituta prema Jugobanci, koji je iznosio oko sedam miliona evra i bio je glavni razlog za višemesečnu blokadu računa. Ovaj korak omogućava Institutu da nastavi sa svojim radom i pružanjem kvalitetnih medicinskih usluga.

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr. Simo Milošević“ jedan je od najpoznatijih i najrenomiranijih ustanova te vrste u regionu. Nalazi se u prelepom ambijentu Igalu, poznatom po blagotvornom klimatskom lečenju, što čini ovaj Institut idealnim mestom za rehabilitaciju i oporavak.

Ovaj institut nudi širok spektar usluga, uključujući fizikalnu terapiju, rehabilitaciju nakon povreda ili operacija, kao i lečenje reumatoloških oboljenja. Sa timom stručnjaka i najsavremenijom opremom, Institut pruža najbolju moguću negu pacijentima i pomaže im da se vrate na put ka zdravlju i dobrobiti.

Deblokiranje računa Instituta značajan je korak u osiguravanju njegovog stabilnog poslovanja i mogućnosti da nastavi sa pružanjem vrhunskih medicinskih usluga svojim pacijentima. Ova akcija pokazuje posvećenost Vlade Crne Gore i kompanije „Vile Oliva“ u očuvanju zdravstvenih ustanova i brizi o zdravlju građana.

Institut „Dr. Simo Milošević“ ima dugu tradiciju u pružanju vrhunske medicinske nege i rehabilitacije, i ovaj korak samo potvrđuje njegovu važnost i reputaciju u društvu. Nadamo se da će Institut uskoro povratiti punu funkcionalnost i nastaviti sa svojim važnim radom u poboljšanju zdravlja i dobrobiti svojih pacijenata.

Račun Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr. Simo Milošević“ u Igalu, Crna Gora, deblokiran je nakon više od 200 dana, a Vlada i manjinski akcionar, kompanija „Vile Oliva“, uplatili su po pet miliona evra za deblokadu. Ovime je rešeno pitanje duga prema Jugobanci u iznosu od oko sedam miliona evra, koji je bio glavni razlog višemesečne blokade računa Instituta.

Deblokiranje računa omogućava Institutu da nastavi sa svojim radom i pružanjem medicinskih usluga pacijentima, kao jedna od najpoznatijih i najrenomiranijih ustanova te vrste u regionu. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr. Simo Milošević“ nudi širok spektar usluga u prelepom ambijentu Igalu, a sa timom stručnjaka i najsavremenijom opremom, pruža najbolju moguću negu pacijentima.

Deblokiranje računa Instituta značajan je korak u osiguravanju njegovog stabilnog poslovanja i omogućavanju da nastavi sa svojim radom u poboljšanju zdravlja i dobrobiti pacijenata. Nadamo se da će ovaj događaj pozitivno uticati na instituciju i omogućiti joj da nastavi sa svojim važnim radom u pružanju vrhunske medicinske nege i rehabilitacije svojim pacijentima.

Milan Petrović avatar