Gugl promenio ime AI četbota Bard u Džemini, pokreće novu aplikaciju i pretplatu

Milan Petrović Avatar

Mauntin Vju, kompanija koja stoji iza Gugla, nedavno je promenila ime svog AI četbota Bard u Džemini. Ova veštačka inteligencija je sada dostupna putem nove aplikacije koja će biti dostupna samo za pretplatnike. Osim toga, Gugl je takođe predstavio nove načine na koje potrošači mogu da pristupe ovom AI alatu, kao što su nova namenska Android aplikacija za Džemini, koju korisnici sistema Android mogu preuzeti, i mogućnost korišćenja Džemini putem Guglove aplikacije na operativnom sistemu iOS za korisnike ajfona.

Džemini je AI četbot koji se koristi za različite svrhe, uključujući prevođenje teksta, pravljenje rezervacija, postavljanje podsetnika i pružanje informacija. On ima sposobnost da uči iz interakcija sa korisnicima i prilagođava se njihovim potrebama i preferencijama. Ovaj alat se može koristiti za različite svrhe, od poslovne komunikacije do ličnih zadatka.

Promena imena AI četbota Bard u Džemini deo je šire strategije kompanije Gugl da unapredi svoje AI tehnologije i pruži korisnicima bolje iskustvo. Ova promena takođe ukazuje na veće ulaganje kompanije u razvoj AI tehnologija i njihovo integrisanje u svakodnevni život korisnika.

Nova aplikacija za Džemini koja će biti dostupna samo za pretplatnike predstavlja novi korak kompanije Gugl ka monetizaciji svojih AI tehnologija. Ova aplikacija će pružati dodatne funkcionalnosti i mogućnosti za korisnike, što ih može motivisati da postanu pretplatnici i da iskoriste sve prednosti koje Džemini pruža.

Uvođenje namenske Android aplikacije za Džemini omogućava korisnicima sistema Android da još lakše pristupe ovom AI alatu i iskoriste sve njegove mogućnosti na svojim uređajima. Ovo je još jedan korak ka širenju dostupnosti AI tehnologija kompanije Gugl i omogućavanje korisnicima da ih koriste na njima prikladne načine.

Korisnici ajfona takođe mogu da koriste Džemini putem Guglove aplikacije na operativnom sistemu iOS, što im omogućava da iskoriste sve prednosti ovog AI četbota na svojim uređajima. Ovo je još jedan primer prilagođavanja AI tehnologija različitim platformama i uređajima kako bi korisnici mogli da ih koriste na najefikasniji način.

Promene u dostupnosti i pristupu Džemini AI četbotu i uvođenje nove aplikacije za pretplatnike ukazuju na sve veću važnost AI tehnologija u svakodnevnom životu korisnika. Ove tehnologije postaju sve prisutnije i korisnije, nudeći nove mogućnosti i funkcionalnosti koje olakšavaju različite aspekte života.

Gugl nastavlja da unapređuje svoje AI tehnologije i pruža nove mogućnosti korisnicima, što ukazuje na njihovu posvećenost razvoju i integraciji ovih tehnologija u različite aspekte života. Ova promena imena AI četbota i uvođenje novih načina pristupa njemu samo su deo šireg napora kompanije Gugl da unapredi svoje AI tehnologije i omogući korisnicima da ih koriste na najbolji mogući način.

Sve ove promene i novosti ukazuju na sve veću važnost AI tehnologija u digitalnom svetu i svakodnevnom životu korisnika. Kompanije poput Gugla ulažu velike napore u razvoj i unapređenje ovih tehnologija kako bi korisnicima pružile najbolje moguće iskustvo i olakšale im različite aspekte života. Rastuća dostupnost AI tehnologija i nove mogućnosti pristupa njima predstavljaju pozitivan trend koji će verovatno nastaviti da se razvija i unapređuje u narednim godinama.

Milan Petrović Avatar