Održan Forum poslodavaca i praktikanata u Beogradu

Milan Petrović avatar

Dvadeset poslodavaca i dvadeset dva praktikanta, učesnici programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ okupili su se na prvom Forumu poslodavaca i praktikanata u Beogradu. Program je realizovan u okviru projekta „Posao po meri“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom.

Učesnici su razmenili utiske i iskustva stečena tokom programa, gde su mladi sa invaliditetom imali priliku da primene svoja znanja na radnom mestu pod mentorstvom poslodavaca. Na Forumu su istaknuti izazovi sa kojima se mladi sa invaliditetom suočavaju pri traženju posla, ali i pohvaljeni napori kompanija koje su prilagodile svoje pozicije za osobe sa invaliditetom.

Direktorka USAID-a izrazila je zahvalnost poslodavcima koji su se angažovali u inkluziji osoba sa invaliditetom u svoje radne timove. Jedna od praktikantkinja je podelila pozitivno iskustvo sa prakse u HR timu kompanije „Mona“, navodeći da joj je to iskustvo korisno za buduću karijeru.

Uprkos preprekama, program je povećao šanse za zapošljavanje mladih sa invaliditetom kroz sticanje novih veština i praktičnog iskustva. Važnost podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom istaknuta je u okviru projekta „Posao po meri“ koji pruža karijerno vođenje i savetovanje.

Prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, blizu 11 hiljada osoba sa invaliditetom je nezaposleno u Srbiji. Mladi sa invaliditetom često rade na poslovima ispod svojih kvalifikacija, što im otežava pronalazak stalnog zaposlenja.

Poslovni sektor ima ključnu ulogu u podržavanju jednakosti kroz inkluzivne politike i inicijative korporativne društvene odgovornosti. Kompanije poput „PepsiCo“ angažuju se u inkluzivnosti kako bi podržale različitost i borile se protiv predrasuda.

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ finansira USAID i sprovodi se u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom. Ovaj projekat ima za cilj da obezbedi adekvatna radna mesta za osobe sa invaliditetom i da unapredi njihove šanse za zapošljavanje.

Milan Petrović avatar