Obezbediti uslove za veću potražnju za električnim vozilima

Milan Petrović Avatar

Njemačka se suočava sa izazovom ostvarivanja cilja od 15 miliona električnih vozila na putevima do 2030. godine, prema riječima ministra ekonomije Roberta Habeka. On naglašava da je potrebno sprovesti odgovarajuće mere kako bi se povećala potražnja za električnim vozilima, jer linearni rast prodaje neće dovesti do postizanja postavljenog cilja.

Habek ističe da tehnološki razvoj i njegovo prihvatanje od strane društva ne napreduju linearno, te da se povremeno javljaju prekretnice koje mogu uticati na brži rast prodaje električnih vozila. Pozitivni pomaci u smanjenju cena vozila, povećanju dometa baterija i razvoju infrastrukture za punjenje mogli bi biti ključni faktori za povećanje potražnje.

Nemačka vlada je u svom koalicionom sporazumu navela cilj od najmanje 15 miliona potpuno električnih putničkih vozila do 2030. godine. Međutim, ministar saobraćaja Folker Vising je kasnije promenio uslove kako bi u sporazum uključio i hibridne automobile. Ova promena uslova može uticati na ostvarivanje postavljenog cilja i predstavlja izazov za industriju električnih vozila.

Analitičari primećuju da potražnja za električnim vozilima u Evropi opada, a kao razlog navode nepoverenje potrošača u sigurnost, domet baterije i cenu takvih vozila. Ovo je zabrinulo proizvođače električnih automobila jer je u 2023. godini zabeležen pad prodaje električnih vozila u Nemačkoj. Samo 11,4% vozila bilo je električno, u poređenju sa 30% godinu dana ranije.

Prema najnovijim dostupnim podacima, u Nemačkoj je do oktobra 2023. godine bilo registrovano 2,2 miliona vozila sa električnim motorom, od kojih je 1,3 miliona bilo potpuno električnih automobila. Ovi podaci ukazuju na sporiji rast prodaje električnih vozila nego što je očekivano.

Industrija električnih vozila mora preduzeti dodatne korake kako bi se povećala potražnja za ovim vozilima. Uvođenje novih tehnoloških inovacija, smanjenje cena i povećanje dostupnosti infrastrukture za punjenje vozila mogli bi biti ključni faktori za povećanje interesovanja potrošača za električna vozila.

U zaključku, ostvarivanje cilja od 15 miliona električnih vozila na putevima Nemačke do 2030. godine zahtevaće dodatne napore i investicije kako bi se poboljšali uslovi i podstakla potražnja. Ovo je važan izazov za nemačku industriju automobila i zahtevaće saradnju vlade, proizvođača i potrošača kako bi se postigli postavljeni ciljevi.

Milan Petrović Avatar