Nova serija radova Marka Kusmuka u Salonu Muzeja grada Beograda

Tamara Nikolić avatar

Marko Kusmuk, poznati slikar, predstavio je svoju izložbu „Anatomija zvuka“ u Salonu Muzeja grada Beograda. Ovaj umetnik, koji se izražava kroz slikarstvo, crtež i skulpturu, do sada je ostvario brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Kroz svoj rad istražuje ljudsko opažanje i kompleksan odnos između vizuelnih i auditivnih senzacija, stvarajući jezik koji je istovremeno evokativan i jezovit. Njegova izložba postavlja pitanja identiteta, izolacije, straha i nadrealnog, pozivajući posmatrače da preispitaju čulna iskustva i kako zvuk utiče na naše razumevanje sveta i nas samih.

Rođen 1985. godine u Sarajevu, Kusmuk je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u svom rodnom gradu, a zatim je nastavio svoje obrazovanje u Rimu i Beogradu. Dobitnik je brojnih nagrada iz oblasti slikarstva i crteža, među kojima se ističu prva nagrada za crtež Fondacije „Vladimir Veličković“ i prva nagrada Zlatni Osten sa Osten bijenala. Njegova umetnost istražuje apstraktne forme i čulna iskustva, pozivajući posmatrače da uđu u svet ideja i osećaja koje on prenosi svojim delima.

Kusmukova izložba „Anatomija zvuka“ predstavlja novu fazu u njegovom umetničkom putu, karakterišući se produbljenim angažmanom sa apstraktnim formama i daljim istraživanjem čulnih iskustava. Kroz bogatu paletu boja, akcenata i tekstura, umetnik stvara dela koja su istovremeno enigmatična i nelagodna, izazivajući posmatrače da se zapitaju o svojim čulima i svetu oko sebe. Kusmuk je dokazao da je umetnost univerzalan jezik koji može da prenese složene i duboke misli i osećaje, spajajući vizuelno i auditivno iskustvo na jedinstven način.

Umetnost Marka Kusmuka istražuje granice ljudske percepcije i kako zvuk može da utiče na našu sposobnost razumevanja sveta i samih sebe. Njegova izložba „Anatomija zvuka“ poziva nas da zaronimo dublje u svoja osećanja i reakcije na umetnost, istražujući složene teme identiteta, straha i nadrealnog. Kroz svoje radove, Kusmuk nas podseća na važnost umetnosti kao načina za istraživanje i izražavanje dubokih misli i osećaja koji nas čine ljudima.

Marko Kusmuk je umetnik čiji rad prelazi granice tradicionalnog slikarstva i crteža, istražujući nove načine izražavanja i prenošenja svojih ideja i osećanja na posmatrače. Njegova izložba „Anatomija zvuka“ predstavlja samo jedan segment njegovog bogatog umetničkog stvaralaštva, koje je nagrađivano i priznato kako u zemlji tako i u inostranstvu. Kusmukova dela su enigmatična, jezovita i duboka, pozivajući nas da promislimo o našem čulnom iskustvu i kako ono oblikuje naš pogled na svet. Kroz svoju umetnost, Kusmuk nas podseća na važnost istraživanja i preispitivanja svojih osećanja i reakcija, kako bismo bolje razumeli sebe i svet oko nas.

Umetnost Marka Kusmuka je duboka, slojevita i inspirativna, pozivajući nas da se zapitamo o svojoj percepciji sveta i kako zvuk može da utiče na našu sposobnost razumevanja i interpretacije stvarnosti. Kroz svoje radove, Kusmuk nas podseća na važnost umetnosti kao načina za istraživanje dubokih emocija i misli koje nas definišu kao ljude. Njegova izložba „Anatomija zvuka“ je prilika da zaronimo dublje u sebe i otkrijemo nove dimenzije našeg sopstvenog bića kroz umetnost i kreativnost.

Tamara Nikolić avatar