Nova pravila na aplikaciji za dopisivanje WhatsApp

Milan Petrović avatar

WhatsApp je od jučer, 11. aprila, promenio uslove korišćenja i politiku privatnosti zbog novih propisa EU. Kompanija je objavila nova pravila na svojoj veb stranici, a ova izmena uključuje usklađivanje sa ažuriranim direktivama EU o digitalnim uslugama i tržištima.

Jedna od glavnih promena je mogućnost slanja poruka između WhatsApp-a i drugih aplikacija trećih strana, u skladu sa novim propisima EU. Takođe, postoje jasnije definicije za prijavljivanje neprikladnog sadržaja operaterima, iako još uvek nije jasno kako će to biti regulisano.

WhatsApp će se ubuduće oslanjati na EU-US Data Privacy Framework za međunarodne mehanizme prenosa podataka, kako bi se obezbedilo poštovanje propisa o zaštiti podataka. Takođe, minimalna starosna granica za korišćenje aplikacije u EU je smanjena sa 16 na 13 godina, kako bi se standardizovala širom sveta.

Svi trenutni korisnici će morati da prihvate nove uslove korišćenja, dok će novi korisnici automatski biti ažurirani. Ove promene su u skladu sa zahtevima EU i ciljem da se unapredi zaštita podataka i privatnosti korisnika.

WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za razmenu poruka i komunikaciju širom sveta, pa je važno da prati i prilagođava svoje politike u skladu sa novim propisima i standardima. Ove promene su važne za osobu privatnost i sigurnost podataka, kao i za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

U zaključku, WhatsApp je doneo neophodne promene u uslovima korišćenja i politici privatnosti kako bi se uskladio sa novim propisima EU i unapredio zaštita podataka korisnika. Ovi novi uslovi će omogućiti bolju zaštitu privatnosti korisnika i jasnije definisanje pravila korišćenja aplikacije, što će zapravo biti korisno za sve korisnike ove popularne usluge komunikacije.

Milan Petrović avatar