NIJE NOSIO SIGURNOSNI POJAS? Treće OJT u Beogradu naložilo provere za smrt radnika

Milan Petrović avatar

Radnik koji je preminuo bio je angažiran na poslovima postavljanja skele na gradilištu, a prema dosadašnjim saznanjima došlo je do smrtnog ishoda jer je pao sa visine od oko 6 metara i nije nosio sigurnosni pojas. Javni tužilac je započeo istragu i naredio prikupljanje izjava od svih zaposlenih koji su bili prisutni na gradilištu u trenutku nesreće, kao i od odgovornih osoba u preduzeću gdje je preminuli radio.

Također je naloženo inspekciji rada da izađe na mesto nesreće, obavi uvid u poslovnu dokumentaciju i utvrdi da li su radnicima bili pruženi sigurni uslovi za rad i da li su im bila obezbeđena sigurnosna oprema potrebna pri visokorizičnim visinskim radovima. Cilj istrage je utvrditi da li je smrt radnika bila rezultat nečijeg postupanja ili je nastupila isključivo zbog postupaka samog preminulog.

Nakon sakupljanja svih neophodnih dokaza, izveštaj će biti dostavljen javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zajedno sa obdukcijom, kako bi se donela dalja odluka. Nakon toga će biti sprovedene sve zakonom propisane mere i radnje u vezi sa ovim slučajem.

Sigurnost na radu je pitanje koje je od velike važnosti u svim sektorima industrije, a nesreće na radnom mestu možda se mogu sprečiti uz pravilno sprovođenje mera zaštite i sigurnosnih protokola. Rad na visini je posebno rizičan i zahteva korištenje adekvatne opreme, uključujući sigurnosne pojaseve i skele.

Prema statistikama, rad na visini spada među najopasnije vrste građevinskih radova i često dovodi do nesreća i povreda. Zbog toga je važno da preduzeća i radnici budu svesni rizika i preduzimaju potrebne mere predostrožnosti kako bi se sprečile tragedije kao što je ova.

Inspekcija rada ima važnu ulogu u nadziranju pridržavanja propisa o sigurnosti na radu i preduzimanju mera u slučaju nezgoda. Njihov dolazak na mesto nesreće pomaže u utvrđivanju uzroka i odgovornosti za incident, kao i u implementaciji smernica za buduće sprečavanje sličnih situacija.

Preduzeća su također odgovorna za obezbeđivanje sigurnih uslova rada za svoje zaposlene i pružanje odgovarajuće obuke i opreme za sprovođenje poslova na visini. Nedostatak ovih mera može rezultirati ne samo nesrećama i povredama, već i pravnim posledicama za poslodavce.

Ovo je samo jedan od mnogih slučajeva nesreća na radnom mestu koji se mogu dogoditi širom zemlje. Neophodno je da preduzeća i radnici budu odgovorni i savesni u vezi sa sigurnošću na radu kako bi se izbegle potencijalno fatalne situacije.

Javni tužilac će nastaviti sa istragom u vezi sa smrću radnika na gradilištu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Ukoliko se utvrdi da je neko odgovoran za nedostatak sigurnosnih mera ili nepoštovanje protokola, odgovorni će biti privedeni pravdi i kažnjeni u skladu sa zakonom.

Važno je da slučajevi ovakve prirode budu shvaćeni ozbiljno kako bi se sprečile slične nesreće u budućnosti. Sigurnost na radu treba biti prioritet za sve zaposlene, bez obzira na vrstu posla kojim se bave.

Nadamo se da će istraga dati odgovore i pravdu za preminulog radnika i njegovu porodicu, te da će poslužiti kao podsetnik svima da bezbednost na radu ne sme biti zanemarena. Svaka nesreća na radnom mestu je previše, i potrebno je učiniti sve kako bi se sprečile u budućnosti.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: