Milorad Ulemek legija ponovo tražio da se premesti u „slobodniji“ deo Zabele

Milan Petrović avatar

Milorad Ulemek Legija je ponovno zatražio premještaj u „slobodniji“ dio zatvora Zabela, gdje služi kaznu od 40 godina robije. Međutim, prema informacijama suda, odlučeno je da će ostati u posebnom dijelu zatvora još dvije godine. Ova odluka je uslijedila jer se svake dvije godine preispituje mogućnost prebacivanja najstrože čuvanih kriminalaca u neki manje „rigorozan“ dio zatvora.

Legija je prije godinu dana štrajkovao u Zabeli tražeći pravo na napredovanje u tretmanu i pravo na bračne posjete. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija omogućava mu da boravi tri puta dnevno van sobe, po dva sata vani, dva sata u teretani i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Tijekom prošle godine, Ulemek je dobio dodatni sat boravka van sobe kroz radne aktivnosti, pa sada može provesti 7 sati dnevno van svoje sobe.

Ulemek provodi svaki boravak van sobe u društvu jednog, dva ili tri osuđena lica, sudjelujući u aktivnostima i interakciji. Sve ove promjene su dio napretka u tretmanu osuđenika u zatvoru.

Milorad Ulemek Legija je bivši pripadnik zemunskog klana koji služi dugu kaznu zatvora zbog organiziranog kriminala. On je poznat po svojoj ulozi u brojnim zločinima i atentatima tijekom 90-ih godina u Srbiji. Nakon što je osuđen, proveo je godine u zatvoru gdje su mu prava polako proširivana i omogućena, prema zakonskim propisima i pravilima zatvorske ustanove.

Odluka suda o produženju boravka Legije u posebnom dijelu zatvora Zabale za još dvije godine potvrđuje ozbiljan pristup kriminalcima i njihovom tretmanu u zatvoru. Ovakav sustav redovitog preispitivanja i procjene mogućnosti prebacivanja osuđenika u različite dijelove zatvora omogućuje pravedan i odgovarajući tretman prema svakom pojedinom zatvoreniku.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija redovno prati boravak osuđenika poput Legije kako bi osigurala da se pridržavaju pravila i propisa zatvora te da im se pruže odgovarajuće mogućnosti za rehabilitaciju i integraciju u društvo nakon izlaska iz zatvora.

Osuđeni kriminalci, poput Milorada Ulemeka Legije, koji služe svoje kazne u zatvoru, imaju određene privilegije i prava koja su propisana zakonom i pravilima zatvorske ustanove. Ova prava uključuju mogućnost boravka van sobe u određenim terminima, sudjelovanje u različitim aktivnostima i programima rehabilitacije te prava na posjete i komunikaciju s obitelji.

Kroz sustav redovitog preispitivanja i procjene, osuđeni kriminalci kao što je Legija imaju priliku napredovati u tretmanu i integrirati se u društvo nakon izlaska iz zatvora. Odluka suda o produženju boravka Legije u posebnom dijelu zatvora Zabela za još dvije godine reflektira ozbiljan pristup u postupanju s ovakvim osuđenicima kako bi im se pružila odgovarajuća podrška i mogućnosti za povratak u društvo.

Milan Petrović avatar