IZNENAĐENJE NA IZBORIMA U VELIKOJ BRITANIJI? Prve procene rezultata: Težak poraz konzervativaca

Milan Petrović avatar

Prema izlaznim anketama, laburisti će odneti ubedljivu pobedu na opštim izborima u Velikoj Britaniji. Prema predviđanjima, laburisti će osvojiti 410 mesta, dok će konzervativci izgubiti 241 poslanika. Ovo su prvi preliminarni rezultati, a od 2005. godine ovaj metod predviđanja rezultata izbora je veoma pouzdan. Gardijan ističe da su od pet prethodnih anketiranih metodom, dve tačno pogodile rezultat, dve su imale grešku manju od 10 poslanika, dok je jedna imala grešku od 22 poslanika. Laburisti osvajaju 410 mesta, konzervativci 131, liberalne demokrate 61, SNP 10, Reform UK 13, Plaid Cimru 4, a Zeleni 2 mesta. Očekuje se da će laburisti ostvariti značajnu pobedu na izborima.

Milan Petrović avatar