Indija i Rusija će sklopiti dugoročni sporazum o isporukama uranijuma

Milan Petrović avatar

Rusija i Indija su postigle dogovor o dugoročnim isporukama uranijuma za nuklearnu elektranu koja će biti pokrenuta u indijskoj državi Tamil Nadu, prenosi Blumberg pozivajući se na visoko postavljene zvaničnike koji su želeli ostati anonimni. Indijski premijer Narendra Modi je doputovao u dvodnevnu posetu Rusiji, a očekuje se da će njegova poseta učvrstiti ekonomsku i vojnu saradnju dve države.

Saradnja u civilnoj nuklearnoj sferi ne potpada pod režim američkih sankcija Rusiji. Cena uranijuma na svetskim tržištima je od kraja 2020. godine više nego utrostručena, a predviđa se da će tržišta biti „zategnuta“ do 2029. Globalna proizvodnja nuklearne energije prema prognozama iz januara ove godine dostići će najviši nivo u istoriji do 2025. godine, jer se sve više zemalja okreće ovoj tehnologiji u okviru planova za smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) takođe je istaknula značaj Rusije i Kine u nuklearnoj energetici, s obzirom na to da ove zemlje obezbeđuju tehnologiju za 70 odsto reaktora koji se trenutno grade širom sveta.

Rusija je jedan od najvećih proizvođača uranijuma na svetu, sa značajnim kapacitetima za isporuke nuklearnim elektranama širom sveta. Indija, s druge strane, ima ambiciozne planove za širenje svog nuklearnog programa radi smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva i smanjenja emisije štetnih gasova.

Saradnja između Rusije i Indije u oblasti nuklearne energije nije nova, ali dogovor o dugoročnim isporukama uranijuma za novu nuklearnu elektranu u Tamil Nadu-u predstavlja dodatni korak u jačanju partnerstva između ove dve zemlje.

Nuklearna energija je sve važnija u globalnim energetskim planovima za borbu protiv klimatskih promena i smanjenje emisije gasova staklene bašte. Kako se svet okreće ka čistijim izvorima energije, ulaganja u nuklearnu energiju rastu, a potreba za uranijumom kao gorivom za nuklearne elektrane takođe raste.

Rusija i Kina su ključni akteri u globalnom tržištu nuklearne energije, sa velikim kapacitetima za proizvodnju, isporuke i tehnološku podršku za nuklearne projekte širom sveta. Ove zemlje imaju strateški značaj u održavanju stabilnosti i bezbednosti u globalnom nuklearnom sektoru.

Nuklearna saradnja između Rusije i Indije predstavlja primer efikasnog partnerstva u oblasti energetike, sa potencijalom za rast i dalju saradnju u budućnosti. Ova saradnja će ne samo doprineti energetskoj sigurnosti i diversifikaciji u Indiji, već će takođe ojačati globalnu poziciju Rusije kao jednog od vodećih igrača u nuklearnom sektoru.

Uzimajući u obzir rastuću potražnju za nuklearnom energijom i uranijumom, očekuje se da će saradnja između Rusije i Indije u ovoj oblasti doneti obostrane koristi u ekonomskom, tehnološkom i geopolitičkom smislu. Sa zajedničkim interesima i ciljevima u oblasti nuklearne energetike, ove dve zemlje mogu da ostvare značajan napredak u izgradnji održivih i čistih energetskih sistema za budućnost.

Ukupno gledano, dogovor o dugoročnim isporukama uranijuma između Rusije i Indije predstavlja važan korak ka jačanju bilateralne saradnje u oblasti energetike, kao i u jačanju globalne bezbednosti i stabilnosti u nuklearnom sektoru. Očekuje se da će ova saradnja doneti obostrane koristi i doprineti energetskoj tranziciji ka čistijoj i održivijoj budućnosti za obe zemlje.

Milan Petrović avatar