Fortenova grupa uklonila sankcionisane deoničare

Milan Petrović avatar

Fortenova grupa, najveći poslodavac u regiji, uspešno je završila transformaciju vlasničke strukture, eliminirajući prisustvo sankcioniranih deoničara. Ovom transakcijom, nesankcionisani deoničari preuzeli su većinski udeo, a manjinski deoničari imaju priliku da prodaju svoje udele pod istim uslovima. Cilj ove transakcije je sprečavanje finansijskih teškoća i smanjenje troškova finansiranja. Nakon završetka transakcije, ukupna naknada od 660 miliona evra je isplaćena, a većina deonice namenjena je za otplatu duga dobavljačima. Fortenova grupa se sada fokusira na refinansiranje duga i poboljšanje operativne efikasnosti. CEO kompanije izrazio je zahvalnost svim akcionarima koji su podržali ovu složenu transakciju. Fortenova grupa sada ima jasnu viziju stabilne i uspešne budućnosti. Za više informacija, posetite www.fortenova.hr.

Milan Petrović avatar