ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ:Stvaraju se uslovi za integraciju u jedinstveno EU tržište struje

Milan Petrović avatar

Srbija usklađuje zakone sa EU za integraciju u jedinstveno tržište električne energije
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da Srbija usklađuje svoje zakone sa regulativom Evropske unije i do kraja godine će izmenama Zakona o energetici stvoriti regulatorne uslove za integraciju u jedinstveno tržište električne energije.

Ona je na neformalnom ministarskom sastanku Energetske zajednice u Banjaluci istakla da je veoma važno da se Srbija priključi jedinstvenom evropskom tržištu električne energije, te da se na tome posvećeno radi uz očuvanje nacionalnih interesa. Srbija je jedina u regionu koja ima funkcionalno tržište električne energije i deo je regionalne berze sa dve članice EU, Mađarskom i Slovenijom.

Ministarka je najavila da je u pripremi nacionalna analiza uticaja primene CBAM-a, mehanizma za prekogranično usklađivanje cena ugljenika, te da se radi na definisanju najprihvatljivije opcije za oporezivanje ugljenika. Također, planira se da Srbija postane deo EU ETS sistema na putu pridruživanja Evropskoj uniji.

Što se tiče energetske sigurnosti, ministarka je istakla da su pripreme za grejnu sezonu u toku, te da Srbija ulaže u modernizaciju proizvodnih kapaciteta, prenosne i distributivne mreže, i da je diversifikovano snabdevanje gasom od prošle godine. Dodatne mere bezbednosti su uvedene nakon nedavnog prekida u napajanju električnom energijom u susednim zemljama, a remonti proizvodnih kapaciteta, održavanje mreže, deponije uglja, akumulacije i skladišta gasa idu po planu.

Na marginama sastanka sa predstavnicima Evropske komisije i direktorom Energetske zajednice, ministarka je razgovarala o integraciji tržišta električne energije, merama za povećanje sigurnosti snabdevanja, i saradnji u okviru regionalnih inicijativa. Kako bi se održala pravedna energetska tranzicija, potrebno je obezbediti pristup fondovima EU i razmotriti formiranje regionalnog fonda Zapadnog Balkana za pravednu tranziciju.

Srbija se priprema za budućnost u oblasti energetike i u skladu sa zahtevima EU radi na usklađivanju svojih zakona i regulativa. Integracija u jedinstveno tržište električne energije obezbediće stabilnost i sigurnost snabdevanja, dok će pridruživanje EU ETS sistemu omogućiti bolju kontrolu emisija i održivu energetsku politiku. Ministarka Đedović Handanović ističe da je Srbija na pravom putu ka zelenoj energiji i da će uz podršku EU nastaviti da se razvija i modernizuje svoju energetsku infrastrukturu.

Milan Petrović avatar