Definisano je koje su obaveze poslodavca, ali i zaposlenih

Milan Petrović avatar

Poslodavci i zaposleni suočavaju se s novim izazovima rada od kuće zbog pandemije koronavirusa. U cilju olakšavanja ovog novog načina rada, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradila je vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće.

Vodič daje smernice o obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih. Obaveze poslodavaca uključuju brigu o zdravlju zaposlenih, uključujući mentalno zdravlje, procenu rizika i praćenje bezbednosti i zdravlja na radu, te prijavu povreda na radu prilikom rada od kuće.

Poslodavci su dužni obezbediti bezbedno i zdravo radno mesto i radnu okolinu, voditi računa o zdravlju zaposlenih, obezbediti opremu za rad i sprovoditi nadzor nad obavljenim poslom. Takođe, moraju kontaktirati zaposlene u toku ugovorenog radnog vremena.

Zaposleni, s druge strane, trebaju primenjivati mere za bezbedan i zdrav rad, koristiti opremu za rad namenski i pažljivo rukovati njom, pregledati radno mesto pre početka rada i obavestiti poslodavca o nedostacima. Takođe, trebaju uspostaviti ravnotežu između poslovnog i privatnog života te održavati redovnu komunikaciju s poslodavcem.

Vodič sadrži i kontrolnu listu za prepoznavanje opasnosti, štetnosti i potencijalnih preventivnih mera. Pravilno korištenje ove liste može biti deo procene rizika.

Rad od kuće postao je sve češći u današnje vreme, ali uz pravilno vođenje poslodavaca i odgovorno ponašanje zaposlenih, mogu se obezbediti bezbednost i zdravlje svih uključenih. Važno je da se obaveze poslodavaca i zaposlenih shvate ozbiljno kako bi se ova nova radna praksa uspešno implementirala i očuvala.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: