Bez posla u januaru ostalo 3.700 ljudi

Milan Petrović avatar

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine je smanjen sa 529.493 na kraju decembra 2020. na 516.808 na kraju januara 2021. godine. To znači da je tokom januara bez posla ostalo 3.685 ljudi, što predstavlja nastavak negativnog trenda i pogoršanje situacije na tržištu rada. Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH, tokom prošle godine je bez posla ostalo 15.000 ljudi od marta do decembra.

Međutim, prema predviđanjima domaćih i međunarodnih organizacija, očekuje se da će doći do rasta zaposlenosti ove godine, ali će taj rast biti spor. Prema Međunarodnom monetarnom fondu, stopa nezaposlenosti u BiH će se vratiti na nivo iz 2019. godine tek 2024. godine, nakon što je prošle godine porasla na 19 posto zbog pandemije koronavirusa i uvedenih mera.

Prema projekcijama MMF-a, stopa nezaposlenosti u BiH će pasti na 17,5 posto ove godine, na 16,8 posto dogodine, zatim će ostati na 16 posto 2023. godine, dok će tek 2024. godine pasti na 15,3 posto, što je ispod nivoa iz 2019. godine.

Ovi podaci ukazuju na to da će se oporavak tržišta rada u Federaciji BiH dešavati postepeno i da će biti potrebno nekoliko godina da se stopa nezaposlenosti vrati na nivo pre pandemije koronavirusa. Zaposlenost će biti ključni faktor u ekonomskom oporavku zemlje, a vlasti će morati da preduzmu adekvatne mere kako bi podržale privredu i stvorile nova radna mesta.

Osim toga, važno je unaprediti obrazovanje i veštine radne snage kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada i omogućilo lakše zapošljavanje. Investicije u nove tehnologije i digitalizaciju takođe mogu doprineti stvaranju novih radnih mesta i ekonomskom rastu.

Zaključno, broj zaposlenih u Federaciji BiH je opao tokom januara ove godine, što ukazuje na kontinuirani negativni trend na tržištu rada. Međutim, očekuje se da će doći do postepenog oporavka i rasta zaposlenosti u narednim godinama, uz podršku adekvatnih mera vlasti i unapređenje obrazovanja i veština radne snage. Ovo će biti ključni faktori u ekonomskom oporavku zemlje i smanjenju stope nezaposlenosti na nivo pre pandemije koronavirusa.

Milan Petrović avatar