„Zelenilo“ interevenisalo na 693 lokacija u saniranju posledica nevremena

Milan Petrović avatar

Ekipa JKP „Zelenilo Beograd“ intervenirala je na 639 lokacija kako bi sanirala posljedice oluje koja je pogodila glavni grad u noći između 1. i 2. srpnja. Prema priopćenju tvrtke, na 56 lokacija došlo je do neke vrste materijalne štete, najčešće oštećenja na vozilima. „Zelenilo-Beograd“ imalo je mnogo intervencija na uklanjanju polomljenih stabala i grana. Prioritet su imali slučajevi gdje je pad stabla blokirao javni promet, ograničavao kretanje pješaka, posebno pristup zdravstvenim ustanovama, kao i slučajevi gdje su stabla ili dijelovi stabala pali na vozila. Nakon toga, pristupilo se intervencijama na drveću koje nije predstavljalo opasnost za Beograđane. Sve takve lokacije bit će sanirane u narednim danima, a sugrađane mole za strpljenje i razumijevanje.

U slučaju da je došlo do materijalne štete ili ozljeda prilikom pada stabla ili grane, građani trebaju pozvati Servisni centar grada Beograda na broj 11011 ili se obratiti na e-mail [email protected] gdje će dobiti precizne upute o kojoj radnoj jedinici tvrtke trebaju obavijestiti kako bi napravili zapisnik o nastaloj šteti. Nadoknada štete isplaćuje se samo ako je uzrok štete stablo za koje je prema redovnom programu održavanja nadležno JKP „Zelenilo Beograd“.

Milan Petrović avatar