Zašto je bitno imati ovlašćenje za upravljanje tuđim autom

Milan Petrović avatar

Ovlaštenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je nužno dokument za sve vozače koji putuju u inostranstvo automobilom koji nije registrovan na njihovo ime. Ovaj dokument se zove „Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu“ (DTV) i može se dobiti u Auto-moto savezu Srbije (AMSS) po cijeni od 1.500 dinara.

Ova dozvola je obavezna čak i ako koristite porodični automobil registrovan na ime drugog člana porodice. Bez ovog dokumenta, policija ili osiguravajuća kuća ne može sa sigurnošću znati da vam je vlasnik dozvolio korištenje vozila. Ovlaštenje traje godinu dana i ne može se izdati na duži period, nevezano za datum isteka registracije vozila.

Prilikom izdavanja ovlašćenja, vlasnik vozila mora biti prisutan, osim ako korisnik priloži ovjereno ovlaštenje kod notara. Potrebna dokumenta uključuju ličnu kartu vlasnika vozila, pasoš korisnika (ili ličnu kartu za putovanje u BiH i Crnu Goru), saobraćajnu dozvolu, te dopis na memorandumu firme sa pečatom ukoliko je vlasnik pravno lice.

Ovlaštenje za putovanje u BiH i Crnu Goru može biti izdato samo na osnovu lične karte, ali korisnik mora biti svjestan da ne može koristiti ovaj dokument u drugim zemljama gdje je pasoš obavezan. U slučaju vozila na lizing, potrebno je ovlaštenje lizing kuće za upravljanje vozilom u inostranstvu, osim ako je to već navedeno u ugovoru o lizingu.

Ovlaštenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu može se izdati samo za vozila registrovana u Srbiji. Dokument može biti od presudne važnosti u slučaju nezgode ili problema sa policijom ili osiguravajućim kućama, i može smanjiti rizik od nesporazuma i komplikacija. Pratite sva uputstva i obezbijedite ovlaštenje prije puta, kako biste se osigurali da imate sve potrebne dokumente za vožnju u inostranstvu.

Milan Petrović avatar