Vučić na sastanku sa predsedavajućim OEBS-a upozorio da Priština krši sporazume

Jovana Radić avatar

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je predsedavajućeg Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i ministra za spoljne poslove, trgovinu i evropske poslove Republike Malte Ijana Bordža. Sastanak je bio sadržajan, a tokom razgovora razmenili su mišljenja o bilateralnim odnosima, regionalnim i geopolitičkim prilikama, saradnji Srbije i OEBS i napretku reformskih procesa u zemlji. Vučić je naglasio važnost uloge OEBS-a u očuvanju bezbednosti i stabilnosti u Evropi i poštovanju međunarodnog javnog prava. Takođe je upozorio na konstantno zanemarivanje i kršenje postignutih sporazuma u dijalogu između Beograda i Prištine, ističući ozbiljne posledice takvog ponašanja Prištine i dela međunarodne zajednice. Predsednik Vučić je istakao da Srbija odgovorno postupa po svim pitanjima, štiteći svoj narod i interese, te da i u izazovnim okolnostima dosledno i odgovorno postupa i poštuje zakonodavne okvire, negujući konstruktivan dijalog i štiteći nacionalne i državne interese.

Srbija je suočena sa mnogim izazovima, kako na spoljnopolitičkom nivou, tako i na unutrašnjem planu. Vučić ističe da je važno da zemlja ostane dosledna svojim ciljevima i vrednostima, te da štiti svoje interese i narod. Saradnja sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju ima veliki značaj za Srbiju u smislu očuvanja bezbednosti i stabilnosti u regionu, ali i za dalji napredak reformskih procesa u zemlji. Predsednik je naglasio važnost poštovanja međunarodnog prava i sporazuma u dijalogu sa Prištinom, te upozorio na posledice koje mogu nastati usled nepoštovanja istih.

Ijan Bordž, predsedavajući OEBS-a, istakao je značaj dijaloga i saradnje između Srbije i OEBS-a u cilju očuvanja mira i stabilnosti u regionu. On je pohvalio dosadašnje napore Srbije u promovisanju dobrosusedskih odnosa i izgradnji poverenja sa susednim zemljama. Saradnja sa OEBS-om omogućava Srbiji da unapređuje svoje reforme i da se približi evropskim standardima u oblasti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

Tokom sastanka, razgovarano je o mogućnostima za unapređenje saradnje između Srbije i OEBS-a u narednom periodu, kao i o zajedničkim inicijativama koje bi doprinele jačanju demokratskih institucija i vladavine prava u zemlji. Predsednik Vučić istakao je da je Srbija posvećena sprovođenju reformi koje će unaprediti život građana, osnažiti ekonomiju zemlje i doprineti stabilnosti regiona.

Srbija je svesna značaja saradnje sa međunarodnim institucijama kao što je OEBS, te se trudi da održava dobre odnose sa njima radi postizanja zajedničkih ciljeva. Dijalog sa OEBS-om omogućava Srbiji da stvara mostove sa Evropom i da se približava evropskim integracijama. Predsednik Vučić izrazio je zahvalnost na podršci koju Srbija dobija od OEBS-a u procesu evropskih integracija, te naglasio spremnost zemlje da nastavi sa sprovođenjem reformi i jačanjem demokratskih institucija.

U zaključku sastanka, predsednik Vučić i Ijan Bordž su se složili da je saradnja između Srbije i OEBS-a od vitalnog značaja za očuvanje stabilnosti i mira u regionu. Oba lidera su istakla potrebu za nastavak dijaloga i saradnje kako bi se postigli zajednički ciljevi i unapredili reformski procesi u zemlji. Vučić je ponovio posvećenost Srbije jačanju demokratskih vrednosti, vladavine prava i ljudskih prava, te istakao da će zemlja nastaviti sa reformama i unapređenjem životnog standarda građana. Saradnja sa OEBS-om pruža Srbiji mogućnost da se razvija i napreduje, te da postane stabilan i prosperitetan region u Evropi.

Jovana Radić avatar