Vlada Srbije usvojila nove više akcize za gorivo koji će važiti od 1. maja

Milan Petrović avatar

Vlada Srbije je donela odluku da uskladi akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini, što je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije. Prema toj odluci, dinarski iznosi akciza su usklađeni na osnovu Zakona o akcizama i biće primenjivani od 1. maja. Nova akciza za bezolovni benzin će biti viša za 4,75 dinara, odnosno 5,70 dinara, kada se uračuna i PDV. odluke.

Određene promene će se desiti u sferi akciza na duvan, alkohol i gorivo. Prema novim izračunima, promena cena goriva možda neće tako značajno uticati na potrošače, ali bi mogla imati efekta na budžet Srbije.

Ovo je još jedan korak koji vlada Srbije preduzima kako bi održala stabilnost u ekonomiji zemlje. U širem kontekstu, usklađivanje akciza sa godišnjim indeksom potrošačkih cena je deo politike fiskalne odgovornosti i transparentnosti vlasti.

Ono što je bitno napomenuti je da su ove promene neophodne kako bi se omogućilo održavanje ravnoteže u finansiranju javnih rashoda u Srbiji. Odluka o usklađivanju akciza je sprovedena nakon pažljive analize ekonomskih pokazatelja i procene uticaja na građane i privredu.

Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da je ova odluka doneta u skladu sa fiskalnim pravilima i merama štednje koje sprovodi vlada Srbije kako bi očuvala ekonomsku stabilnost zemlje. Prema njegovim rečima, ova odluka će doprineti boljem finansiranju javnih rashoda i omogućiti unapređenje infrastrukture i socijalnih programa u Srbiji.

Ovaj potez vlade Srbije je deo šire strategije za održavanje stabilnosti u ekonomiji zemlje i stvaranje povoljnog okruženja za privredni rast i razvoj. Usklađivanje akciza sa godišnjim indeksom potrošačkih cena je jedan od načina da se očuva budžetska disciplina i osigura adekvatno finansiranje javnih rashoda.

Osim toga, ova odluka će doprineti i boljem upravljanju javnim finansijama i osigurati da se javni novac troši na efikasan i transparentan način. Vlada Srbije se obavezala da će nastaviti sa sprovođenjem reformi koje će omogućiti održavanje stabilnosti u ekonomiji zemlje i stvaranje uslova za održivi privredni rast.

Ukratko, usklađivanje akciza sa godišnjim indeksom potrošačkih cena je deo šire strategije vlade Srbije za očuvanje ekonomske stabilnosti zemlje i stvaranje povoljnog okruženja za privredni razvoj. Ova odluka je doneta u skladu sa fiskalnim pravilima i merama štednje koje sprovodi vlada kako bi očuvala budžetsku disciplinu i osigurala adekvatno finansiranje javnih rashoda. Očekuje se da će ova odluka doprineti boljem finansiranju javnih rashoda i omogućiti unapređenje infrastrukture i socijalnih programa u Srbiji.

Milan Petrović avatar