VIŠE OD 3.000 SLUČAJEVA NASILJA NAD DECOM PRIJAVLJENO NA PLATFORMI „ČUVAM TE“! Polovina od toga FIZIČKO NASILJE!

Milan Petrović avatar

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić je izjavila da je putem državne platforme „Čuvam te“ do sada prijavljeno ukupno 3.313 slučajeva nasilja nad decom. Najviše slučajeva se odnosilo na fizičko nasilje, dok je 19,1% bilo digitalno nasilje. Platforma omogućava građanima da prijave nasilje nad detetom ili u kome učestvuje dete, kako bi nadležni organi mogli da reaguju. Na platformi se takođe mogu naći informacije o prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, kao i obuke za učenike, roditelje i nastavnike. Ova inicijativa je deo borbe protiv nasilja prema deci i predstavlja korak napred u zaštiti najmlađih članova društva.

Milan Petrović avatar