Varteks odlazi u stečaj, konačnu odluku doneće radnici

Milan Petrović avatar

Varteks je pretežno tekstilno preduzeće s dugom istorijom u Varaždinu. Nedavno su objavili da će odlaziti u stečaj zbog dugovanja te da će radnici doneti odluku o tome. Preduzeće se nalazi u blokadi već gotovo 60 dana, a predsednik Uprave Karlo Koprek izjavio je da će se odluka o pokretanju stečaja doneti u ponedeljak.

Nadzorni odbor Varteksa dao je saglasnost Upravi da pokrene stečaj sa tri glasa ‘za’ i dva ‘protiv’. Koprek je objasnio da Nadzorni odbor ne donosi odluku o podnošenju zahteva za otvaranje stečaja, već samo daje saglasnost Upravi da pokrene taj postupak ako odluči tako postupiti.

Varteks je poznat po proizvodnji tekstila i odevnih predmeta, ali dugovanja su dovela do ove situacije. Radnici će imati važnu ulogu u odlučivanju o budućnosti preduzeća, a sastanak u ponedeljak će biti ključan za donošenje konačne odluke.

Varteks je nekada bio uspešno preduzeće s dugom tradicijom, ali finansijske poteškoće su dovele do blokade i mogućeg stečaja. Nadzorni odbor je dao saglasnost za pokretanje stečajnog postupka, ali konačnu odluku će doneti radnici na sastanku u ponedeljak.

Preduzeće se suočava s finansijskim problemima već duže vreme, a dugovanja i blokada su doveli do trenutne situacije. Radnici će morati doneti tešku odluku o budućnosti preduzeća, a stečaj je jedna od mogućnosti koje se razmatraju.

Varteks je jedan od najpoznatijih tekstilnih preduzeća u Varaždinu, ali trenutna situacija je zabrinjavajuća za sve uključene. Radnici će imati ključnu ulogu u donošenju odluke o budućnosti preduzeća, a stečaj je jedna od opcija koje se razmatraju.

Uprava i Nadzorni odbor Varteksa su već dali saglasnost za pokretanje stečajnog postupka, ali konačnu odluku će doneti radnici. Sastanak u ponedeljak će biti presudan za dalji tok događaja, a situacija je trenutno neizvesna.

Finansijske poteškoće su dovele do blokade i mogućeg stečaja Varteksa, a radnici će morati doneti odluku o budućnosti preduzeća. Nadzorni odbor je dao saglasnost za pokretanje stečaja, ali konačna odluka će biti doneta na sastanku u ponedeljak.

Varteks je jedno od najpoznatijih tekstilnih preduzeća u Varaždinu, ali trenutna situacija je teška. Radnici će morati doneti tešku odluku o budućnosti preduzeća, a stečaj je jedna od opcija koje se razmatraju. Sastanak u ponedeljak će biti ključan za konačnu odluku.

Milan Petrović avatar