U Beogradu za sopstveni biznis 2.500 evra

Milan Petrović avatar

Nacionalna služba za zapošljavanje dodelila je danas odluke o subvencijama za 356 nezaposlenih lica u Beogradu, koja su konkurisala za meru pomoći pri samozapošljavanju. Izabrani kandidati su dobili iznos od 300.000 dinara, dok su invalidi dobili 330.000 dinara. Direktor NSZ Milan Bosnić istakao je da su svi aplicirali za subvencije morali proći obuku za pravljenje biznis plana i bavljenje preduzetništvom, te da su na osnovu postavljenih kriterijuma dobijali bodove, pri čemu su najbolji dobili sredstva.

Jedna od dobitnica subvencije, Dragana Pejović, planira započeti posao u sektoru veza i zlatoveza. Ona ističe da će pokušati održati tradiciju ovog zanata, preneti znanje na mlade generacije i unaprediti udruženje „Dve moje zlatne ruke“ uz pomoć dobijenih sredstava. Pejović takođe ističe da podrška NSZ znači mnogo za nabavku materijala i pravljenje veb stranice.

Marko Lazić iz Mladenovca takođe je dobio subvenciju i planira pokretanje privatnog biznisa u građevinarstvu. On ističe da mu dobijenih 300.000 dinara mnogo znači kao početni kapital. Od 356 nezaposlenih koji su dobili subvencije, devetoro su Roma, a 11 su osobe sa invaliditetom.

Direktor NSZ ističe da su sredstva koja dobijaju dobitnici bespovratna te da se program sprovodi u celoj državi. Nacionalna služba je tu da pomaže nezaposlenima koji žele da pokrenu biznis, počevši od obuka za pravljenje biznis planova do mentorstva. Bosnić ističe da ovaj program donosi rezultate i da će se nastaviti s njegovim sprovođenjem.

NSZ kroz različite projekte nudi podršku poslodavcima i nezaposlenima. Bosnić poziva sve da prate kako mogu iskoristiti programe koje NSZ nudi, kao što su subvencije za obuke, doškolovanje i zapošljavanje novih radnika.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: