Sve sam činila zbog ove TRAUME, bila sam sa četvoricom dnevno!

Milan Petrović avatar

Frenki Konsidajn je 32-godišnjakinja koja je hrabro progovorila o svojoj borbi sa zavisnošću od se*sa. Njena priča je ispunjena izazovima i teškim trenucima koji su obeležili njen život. Frenki je priznala da je njena zavisnost proistekla iz traumatičnog perioda u detinjstvu nakon razvoda roditelja. U potrazi za pažnjom i intimnošću, pribegla je se*ualnim odnosima veoma rano, što je kasnije donelo ozbiljne posledice. Prvi odnos je imala sa 14 godina sa momkom sa kojim je bila u vezi, ali to se brzo završilo jer nije mogla da mu ostane verna. Nakon majčine smrti od raka, došlo je do težeg perioda u kome je dotakla „dno“.

Zavisnost od intimnih odnosa ima ozbiljne posledice po Frenkino fizičko i psihičko zdravlje. Depresija, polno prenosive bolesti i neplanirana trudnoća samo su neki od izazova koje je morala da savlada. Nakon suočavanja sa teškim odlukama, Frenki je odlučila da promeni svoj život. Kroz terapiju i podršku, uspela je da pronađe nove mehanizme za suočavanje sa problemom. Odlučna je u nameri da prevaziđe prošlost i pronađe ljubav.

Frenki ističe važnost razbijanja stigme koja prati zavisnost od se*sa i pružanje podrške onima koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Njena otvorenost ohrabruje druge da potraže pomoć i istraju u borbi za bolji život.

Zavisnost od se*sa je vrsta bolesti zavisnosti koja se karakteriše opsesivnim mislima i ponašanjem vezanim za se*s. Osobe koje pate od ove zavisnosti mogu imati teškoće u kontroli svoje seksualne želje i potrebu za stalnim se*u*l **životom. Zavisnost od se*sa može dovesti do raznih problema, uključujući promiskuitetno ponašanje, rizik od polno prenosivih bolesti, depresiju, anksioznost i druge psihičke probleme.

Trauma iz detinjstva ili adolescencije može biti okidač za razvoj zavisnosti od se*sa. Osobe koje su doživele traumatične događaje u prošlosti, kao što su fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje, mogu koristiti se*s kao način da se nose sa traumom ili da se osećaju privremeno zadovoljstvo. Međutim, ovo se može pretvoriti u zavisnost koja može imati ozbiljne posledice po fizičko i psihičko zdravlje osobe.

Važno je da osobe koje se bore sa zavisnošću od se*sa potraže stručnu pomoć i podršku kako bi prevazišle svoje probleme. Terapija, savetovanje i grupna podrška mogu biti od velike pomoći u procesu oporavka. Važno je razgovarati otvoreno o problemu i pronaći načine za prevazilaženje zavisnosti. Osobe koje se suočavaju sa zavisnošću od se*sa treba da znaju da nisu same i da postoji nada za bolji život.

Uz podršku porodice, prijatelja i stručnjaka, osobe koje se bore sa zavisnošću od se*sa mogu da prevaziđu svoje probleme i da pronađu put ka ozdravljenju. Važno je imati razumevanja za osobe koje se bore sa ovom zavisnošću i pružiti im podršku u njihovom procesu oporavka. Zajedno možemo da prevaziđemo stigma i tabue koje prate zavisnost od se*sa i da pružimo podršku onima koji se bore sa ovim izazovima. Svako zaslužuje drugu šansu da izgradi srećniji i zdraviji život.

Milan Petrović avatar