Strizovići imaju 22 krave i bave se proizvodnjom mleka

Milan Petrović avatar

Na području opštine Gornji Milanovac veliki broj domaćinstava uspešno se bavi poljoprivredom, iako je stočarstvo težak posao koji zahteva puno rada. Nenad Strizović iz sela Brđani ističe da se u njihovom domaćinstvu radi od jutra do mraka, ali da nema odustajanja jer cela porodica radi zajedno. Subvencije koje dobijaju od opštine im mnogo znače, a planiraju da sledeće godine konkurišu za projekte kao što je projekat pametne štale.

Lokalna samouprava Gornjeg Milanovca izdvaja sve veća sredstva za razvoj poljoprivrede, a agrarni budžet za narednu godinu biće usmeren na osavremenjivanje proizvodnje domaćinstava. Predsednik opštine ističe važnost unapređenja proizvodnje kroz implementaciju modernih tehnologija, poput pametnih štala sa robotima. Opština je spremna da preuzme deo plaćanja kamate na kredite za implementaciju ovakvih tehnologija, a domaćini mogu sami da obezbede određena sredstva.

Opština će i u budućnosti povećavati agrarni budžet kako bi podstakla mlade da se bave poljoprivredom i pomogla postojećim poljoprivrednicima da uvećaju prihode. Ove godine je opština opredelila 72.000.000 dinara direktnih subvencija poljoprivrednim proizvođačima, a domaćini su već aplicirali za kupovinu preko trideset traktora. Kupovina nove mehanizacije doprinosi očuvanju sela i nastavku poljoprivredne proizvodnje na području opštine.

Predsednik opštine ističe važnost očuvanja sela i poljoprivredne proizvodnje, te se raduje što domaćini nastavljaju da se bave poljoprivredom. Kroz podršku lokalne samouprave i subvencije, domaćinstva će imati priliku da modernizuju svoju proizvodnju, povećaju prihode i ostanu aktivni u poljoprivrednoj delatnosti. Opština Gornji Milanovac nastavlja sa podrškom razvoju poljoprivrede i u narednim godinama, kako bi podstakla ekonomski razvoj ruralnih područja i očuvala tradiciju poljoprivrede na svom teritoriji.

Milan Petrović avatar