Steknite prvo radno iskustvo odmah nakon školovanja

Milan Petrović Avatar

Program “Moja prva plata” je pokrenut 2020. godine u Republici Srbiji s ciljem da omogući mladim ljudima, sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do 30 godina života, da steknu svoje prvo radno iskustvo. Ovaj program sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku više ministarstava i Privredne komore Srbije. Osposobljavanje za rad traje devet meseci, a tokom tog perioda, program omogućava do 10.000 mladih ljudi da se osposobe za samostalan rad na konkretnim poslovima.
Kandidati se mogu prijaviti na neograničen broj radnih pozicija u privatnom ili javnom sektoru, a za sada je oko 5.000 kandidata apliciralo na 7.000 pozicija. Tokom prošle godine, u programu je učestvovalo ukupno 8.453 nezaposlenih lica kod 5.177 poslodavaca, sa većinom angažovanih u privatnom sektoru. Do sada je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 2 milijarde dinara za sprovođenje ovog programa.
Mladi ljudi sa završenim obrazovanjem imaju mogućnost da se prijave na radna mesta putem javnog poziva Nacionalne službe za zapošljavanje, pri čemu će ih sistem samostalno spajati s pozicijama koje su u skladu s njihovim podacima u biografiji. Program omogućava ne samo sticanje radnog iskustva, već i plaćene mesečne naknade od 22.000 do 26.000 dinara za osobe sa srednjim i visokim obrazovanjem, koje će se isplaćivati preko Nacionalne službe za zapošljavanje.
Poslodavci također imaju koristi od ovog programa, jer lakše pronalaze kadrove za svoje firme, dobijaju stručan kadar koji je potpuno osposobljen za rad bez troškova uvođenja u posao. Program se realizuje bez obaveze zasnivanja radnog odnosa, a nakon završetka osposobljavanja, poslodavci odlučuju hoće li zaposliti kandidate ili ne.
U prvom ciklusu programa učešće je prijavilo oko 10.000 kompanija i oglasilo skoro 17.000 radnih pozicija za oko 28.000 kandidata. Ova inicijativa ima za cilj da smanji nezaposlenost među mladim ljudima i reši pitanje manjka stručnih kadrova u privredi. Prijavljivanje za ovaj program je još uvek u toku, a mladi ljudi koji su zainteresovani imaju priliku da steknu svoje prvo radno iskustvo.

Milan Petrović Avatar