Šta moraju da promene osiguravači

Milan Petrović avatar

Više od polovine svjetskog bruto domaćeg proizvoda zavisi od prirodnih resursa, ali brza iscrpljenost ovih resursa postavlja pitanje održivosti bioloških sistema neophodnih za život. Ekonomski fakultet u Beogradu sproveo je studiju koja analizira načine prilagođavanja osiguravajućih kompanija novim okolnostima kako bi se preciznije procjenjivale katastrofe izazvane klimatskim promjenama.

Nove inovacije u osiguranju usmjerene su ka očuvanju životne sredine i smanjenju potencijalnih gubitaka kroz podsticanje aktivnosti zaštite okoliša. Zelena osiguranja za vozila, domaćinstva i preduzeća nude popuste za ekološki prihvatljive izbore, kao što su hibridna vozila, obnovljivi izvori energije i korištenje ekoloških materijala.

Osiguravajuće kompanije se sve više oslanjaju na nove tehnologije poput veštačke inteligencije i mašinskog učenja kako bi preciznije procijenile rizike od katastrofa. Metode kao što je parametarsko osiguranje omogućavaju bolju predvidljivost u upravljanju prirodnim katastrofama, dok inovacije poput Oasis Loss Modelling Framework i Risk Data Hub pružaju pristup podacima o rizicima širom Evrope.

Uz sve navedene inovacije, osiguravajuće kompanije se sve više fokusiraju na osiguranje prirodnih resursa poput šuma i koralnih grebena. Korištenje ekoloških strategija poput parametarskog osiguranja može značajno smanjiti troškove premija osiguranja i povećati održivost šuma i ekosistema. Osiguranje koralnih grebena u Meksiku, koje se aktivira na osnovu brzine vjetra kako bi se brzo obnovili grebeni nakon uragana, također je jedan od primjera koji pokazuje koristi inovativnog osiguranja u zaštiti prirode.

Milan Petrović avatar