Sedmu nedelju zaredom opada broj „kovid odsutnih“ u preduzećima

Milan Petrović avatar

U Srbiji se već sedmu nedelju zaredom smanjuje broj zaposlenih koji su odsutni zbog koronavirusa, pokazuje anketa sprovedena u 1.108 kompanija od strane Privredne komore Srbije. Od ukupno 383.928 zaposlenih, 3,29% ili 12.625 radnika bili su odsutni zbog korone. Ovo predstavlja pad u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 13.057 odsutnih radnika, što je 3,40% ukupne zaposlenosti. Trend poboljšanja epidemiološke situacije u privredi se nastavlja, što je potvrđeno i poslednjim podacima od 3. februara.

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u PKS, ističe da je ovo sedma nedelja zaredom u kojoj se beleži pad učešća kovid odsutnih radnika u odnosu na ukupnu zaposlenost anketiranih kompanija. PKS poziva kompanije da i dalje primenjuju mere za sprečavanje širenja virusa kako bi se trend smanjenja broja zaraženih radnika nastavio.

Analiza pokazuje da najveći broj odsutnih zbog korone ima privredna društva sa manje od 100 zaposlenih, sa učešćem od 5,56%. Velike kompanije imaju u proseku manje od tri procenta odsutnih zbog virusa. Najveći broj odsutnih je zabeležen u regionu Užica (7,06%), Novog Sada (5,02%) i Pančeva (4,08%). Kada je reč o privrednim delatnostima, kreativna industrija je i dalje najviše pogođena (6,52%), dok je broj odsutnih najmanji u oblasti energetike i rudarstva (1,98%).

Ovi podaci su važni za praćenje situacije u privredi u vezi sa pandemijom koronavirusa i ukazuju na pozitivan trend smanjenja broja radnika koji su odsutni zbog kovida. Važno je da kompanije nastave da primenjuju mere zaštite kako bi se očuvalo zdravlje zaposlenih i sprečilo dalje širenje virusa.

Milan Petrović avatar