Šapić najavio i rekonstrukciju bazena

Milan Petrović avatar

Gradonačelnik je dodao da će se bazen rekonstruisati, te da će biti podignut novi objekat koji će zadovoljiti sve standarde i potrebe korisnika. Takođe je istakao da će se urediti tereni za fudbal, odbojku, košarku i druge sportove, te da će centar biti otvoren za javnost. Naveo je da je cilj da se oživi sportski centar i da postane centar sportskih dešavanja na Voždovcu.

Šapić je naglasio i važnost ulaganja u sport kao deo socijalne politike i očuvanja zdravlja građana. Istakao je da je sport važan za sve generacije, te da je potrebno obezbediti kvalitetne i pristupačne sportske objekte svima.

Predsednik opštine Voždovac, Nikola Petrović, podržao je inicijativu grada i prenos nadležnosti nad sportskim centrom. Istakao je da je ovo značajan korak ka rešavanju problema sa kojima se opština suočavala godinama unazad. Petrović je istakao da je saradnja sa gradom ključna za dalji razvoj opštine i unapređenje uslova za građane.

Nikola Petrović je takođe naglasio da će se zajedničkim radom grad i opština posvetiti razvoju sportskih centara i obezbediti kvalitetne usluge za sve korisnike. Takođe je naveo da je važno da se stvore uslovi za bavljenje sportom, kako bi se podstakao zdrav način života i socijalna inkluzija.

Zaposleni u sportskom centru Voždovac su pozdravili ovu odluku i izrazili nadu da će se uskoro krenuti sa renoviranjem objekta. Istakli su da postoji velika potreba za modernizacijom i unapređenjem uslova za korisnike, te da će rekonstrukcija bazena i izgradnja novih objekata značajno doprineti kvalitetu usluga i atraktivnosti sportskog centra.

Korisnici sportskog centra su takođe izrazili zadovoljstvo što će se konačno rešiti dugogodišnji problemi sa bazenom i što će imati pristup modernim i kvalitetnim sportskim sadržajima. Istakli su da su sportski centri važni za njihovo fizičko i mentalno zdravlje, te da će imati koristi od novih objekata i usluga koje će biti dostupne.

Gradonačelnik Aleksandar Šapić je najavio da će se uskoro krenuti sa radovima na rekonstrukciji bazena i izgradnji novih objekata u sportskom centru Voždovac. Istakao je da je važno da se obezbede kvalitetni sportski sadržaji za sve građane, te da će grad uložiti u obnovu i modernizaciju kako bi se omogućilo što bolje korišćenje sportskog centra.

Šapić je istakao i da je važno da se obezbede uslovi za razvoj sportskih talenata i podstakne mlade da se bave sportom. Naglasio je da će grad ulagati u sportske objekte i infrastrukturu kako bi se stvorili uslovi za razvoj sporta i unapređenje sportskih programa.

Grad je preuzimanjem nadležnosti nad sportskim centrom Voždovac pokazao svoju posvećenost razvoju sporta i obezbeđivanju kvalitetnih usluga za građane. Ova inicijativa će doprineti unapređenju sportske infrastrukture i omogućiti korisnicima da se bave sportom na najbolji mogući način.

Milan Petrović avatar