Sahranjeni, pa spaljeni: Završena istraživanja terena u Jajincima, najvećem stratištu u Srbiji

Milan Petrović avatar

Najveće stratište u Srbiji, Spomen-park Jajinci, završilo je istraživanja terena koja su potvrdila prisustvo masovnih grobnica sa tela ljudi koji su za vreme Drugog svetskog rata ubijeni na ovom mestu ili su njihova tela premeštena iz logora na Starom sajmištu, Banjici i drugih delova Beograda. Prema procenama, ovde je streljano ili sahranjeno oko 60.000 ljudi, većinom Srba, ali i preko 6.000 jevrejskih žena, dece i starih iz Logora Semlin na Sajmištu, kao i jedan broj Roma.

Ovaj spomen-park predstavlja najveće stratište srpskog naroda u Srbiji, a posle sistema logora Jasenovac, najveće je mesto stradanja na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon 80 godina nerada na ovom lokalitetu, istraživanja su sprovedena od 22. marta do 4. aprila uz pomoć Arheološkog instituta pri SANU i Centra za nove tehnologije „Viminacijum“. Cilj istraživanja bio je utvrditi tačne lokacije grobnica i mesta spaljivanja žrtava od leta 1943. do leta 1944. Korištene su geomagnetna i georadarska metoda istraživanja na oko dva i po hektara terena.

Istraživači su utvrdili prisustvo mesta na kojima su spaljivani leševi ispod najveće ploče, a tragovi masovnih grobnica detektovani su u tri niza obeleženim crvenim tačkama koje ukazuju na anomalije u zemljištu i ostatak pepela od posmrtnih ostataka. Preliminarna pretpostavka je da su na tom području bile lomače, ali dalja istraživanja su ograničena rastinjem koje onemogućava produženje ispitivanja tla.

Nacisti su u periodu od juna 1942. do kraja 1944. pokušali uništiti sve tragove zločina na teritoriji Evrope, a Spomen-park Jajinci je utvrđen za kulturno dobro 1987. godine. Planira se njegova zaštita i obezbeđenje, uključujući postavljanje rampi, stubova, fizičko-tehničko obezbeđenje i nadzorne kamere. Cilj je organizacija edukativnih radionica na stratištu i vraćanje mesta pijeteta Beograđanima. Spomen-park Jajinci se očekuje da postane nepokretno kulturno dobro nulta kategorije, slično Šumaricama, sa Muzejem žrtava genocida koji će imati sopstvenu zgradu i stalnu postavku.

Milan Petrović avatar