PLjUVANjE PO SRBIJI I PIĆENCE SA PROPALIM LOBISTOM KURTIJA: Oštre osude posete Rotu od strane opozicije (FOTO)

Jovana Radić avatar

Opozicija je izvršila još jedan sraman potez koji jasno pokazuje koliko su Kurtijevi lobisti u svetu zapravo njihovi saveznici. Ovaj potez stavlja u pitanje njihovu politiku i verodostojnost, jer pokazuje da su spremni da se služe bilo kojim sredstvima kako bi postigli svoje ciljeve.

Opozicija je pokazala svoju licemernu stranu kada je odlučila da podrži inicijativu Kurtijevih lobista u svetu. Ovo je još jedan dokaz da su njihovi interesi ispred interesa građana, te da su spremni da se prodaju bilo kojoj strani kako bi ostvarili svoje političke ciljeve.

Međutim, ovaj sraman potez nije prošao neprimećeno. Građani su brzo osudili opoziciju zbog njihovih postupaka i zahtevali su odgovornost za ovu neprihvatljivu saradnju sa Kurtijevim lobistima. Očigledno je da ljudi ne žele političare koji su spremni da se prodaju i da se igraju sa njihovom sudbinom zarad ličnih interesa.

Opozicija pokušava da se opravda time što su njihovi postupci bili u interesu građana, ali očigledno je da je njihova jedina motivacija bila lična korist. Njihov potez je samo još jedan primer političke korupcije koja vlada u njihovim redovima i koja ih udaljava od običnih ljudi.

Kako se približavaju izbori, očekuje se da će opozicija pokušati da se opravda za svoje postupke i da će pokušati da prikriju svoju bliskost sa Kurtijevim lobistima. Međutim, građani ne smeju zaboraviti ovaj sraman potez i moraju ih držati odgovornim za svoje postupke.

Opozicija mora shvatiti da je njihova odgovornost prema narodu iznad bilo kakvih drugih interesa. Politika ne sme biti igra u kojoj se koriste svi mogući trikovi kako bi se ostvarili ciljevi, već mora biti usmerena ka dobrobiti svih građana.

Ukoliko žele da povrate poverenje građana, opozicija mora prestati sa sramnim potezima i početi da se bori za istinske vrednosti i interese naroda. Samo tako će moći da se vrate na političku scenu i da ponovo stanu na stranu onih koji su ih izabrali.

Kurtijevi lobisti u svetu su dokazali da su spremni da se bore za prava i interese svoje zemlje, ali je pitanje da li je opozicija spremna da učini isto. Njihovi postupci su pokazali da im je politička moć i lična korist važnija od dobrobiti građana.

U konačnom, opozicija mora shvatiti da politika nije igra u kojoj se koriste svi mogući trikovi kako bi se ostvarili ciljevi, već mora biti usmerena ka dobrobiti svih građana. Samo tako će moći da povrate poverenje građana i da ponovo postanu relevantni na političkoj sceni.

Kurti je reagirao na ovaj događaj naglašavajući kako je opreznost uvijek važna u politici. Kritizirao je opoziciju i pripisao im nedostatak strateškog razmišljanja. Opozicija je pokazala neprestanu „pohlepu“ koja ih je navela na ovaj korak.

U zaključku, opozicija mora preispitati svoje postupke i prioritete i vratiti se na pravi put koji vodi ka dobrobiti svih građana. Sramni potezi poput podrške Kurtijevim lobistima u svetu samo ih udaljavaju od građana i čine ih neodgovornim političarima. Građani ne smeju zaboraviti ovaj događaj i moraju držati opoziciju odgovornom za svoje postupke. Samo tako će moći da povrate poverenje naroda i da ponovo postanu relevantni na političkoj sceni.

Jovana Radić avatar