Odluka o platnom prometu ima za cilj egzodus srpskog naroda

Jovana Radić Avatar

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je danas da je pokušaj ukidanja platnog prometa jedna od najtežih odluka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i Prištine, koja za cilj ima egzodus srpskog naroda. On je istaknuo da je to protivpravna odluka i da se snažno suprotstavljaju ovakvom načinu gaženja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Petković je za RTS rekao da kada nekome hoćete da ukinete plate i penzije, stipendije, materijalna primanja, jasno je da želite da se obračunate sa srpskim narodom. Od prvog trenutka kada je obelodanjena namera da se sprovede ta odluka, počela je diplomatska borba Beograda. Predsednik Vučić imao je brojne sastanke sa uticajnim ljudima u svetu kojima je rekao šta može da se desi ako odluka stupi na snagu. U Beogradu su krenuli sa brojnim diplomatskim kontaktima, sastancima, bankarskim sektorom, poštom, predočili su katastrofalne posledice te odluke. Petković je dodao da se vodi ozbiljna diplomatska bitka da ta odluka ne stupi na snagu.

Odluka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i Prištine da ukine platni promet je jedna od najtežih i protivpravnih odluka, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. On je istaknuo da ukidanje plata, penzija, stipendija i materijalnih primanja nije ništa drugo nego pokušaj obračuna sa srpskim narodom na KiM.

On je takođe napomenuo da je od pojave te nameravane odluke, počela diplomatska bitka Beograda u kojoj su učestvovali i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i drugi visoki zvaničnici. Brojni sastanci su održani sa uticajnim ljudima u svetu kako bi se pokazale katastrofalne posledice takve odluke i sprečilo njeno stupanje na snagu.

Petković je naveo da se vodi ozbiljna diplomatska bitka da ta odluka ne stupi na snagu. On je istakao da je ukidanje platnog prometa pokušaj egzodusa srpskog naroda sa KiM, kao i da će to imati velike posledice na srpski narod, a samim tim i na celu Srbiju. Takođe, istakao je i da se Beograd snažno suprotstavio ovakvom načinu gaženja srpskog naroda.

Ovim potezom premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i Prištine, srpski narod na Kosovu i Metohiji je suočen sa jednom od najtežih odluka koja za cilj ima egzodus srpskog naroda. Beograd jasno stoji iza svog naroda i sprovodi ozbiljnu diplomatsku borbu kako bi sprečio ukidanje platnog prometa, koje bi imalo katastrofalne posledice. LatLnguage: Croatian

S obzirom na nameru privremenih prištinskih institucija da ukinu platni promet na teritoriji Kosova i Metohije, direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković, istakao je da je reč o skandaloznoj i protivpravnoj odluci sa ciljem da se srpski narod na KiM suoči sa egzodusom. On je naglasio da je reč o jednom od najtežih poteza sa ciljem obračuna sa srpskim narodom.

Petković je istakao da je od prvog trenutka kada je obelodanjena namera da se sprovede ta odluka, počela diplomatska borba Beograda, kao i da se vodi ozbiljna diplomatska bitka kako bi se sprečilo njeno stupanje na snagu. On je takođe rekao da se predsednik Aleksandar Vučić sastao sa uticajnim ljudima u svetu kako bi ih upoznao sa posledicama te odluke.

Prema rečima direktora Kancelarije za KiM, Petka Petkovića, nameravani potez privremenih prištinskih institucija da ukinu platni promet na teritoriji Kosova i Metohije je jedan od najtežih i protivpravnih poteza, čiji cilj je obračun sa srpskim narodom i izazivanje egzodusa.

On je naglasio da je od samog početka obelodanjivanja ove namere, pokrenuta diplomatska borba Beograda, uključujući brojne sastanke na visokom nivou, kako bi se predstavili katastrofalni efekti takvog poteza i sprečilo njegovo sprovođenje. Petković je dodao da se trenutno vodi snažna diplomatska borba kako bi se zaustavilo ukidanje platnog prometa, koje bi imalo teške posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Ovakva odluka privremenih prištinskih institucija ima za cilj da se srpskom narodu na Kosovu i Metohiji uskrati pravo na plate, penzije, stipendije i druge materijalne prihode, sa namerom da se izazove egzodus. Međutim, Beograd se čvrsto protivi ovakvom postupku i preduzima sve mere kako bi zaustavio ovaj pokušaj gaženja srpskog naroda. Predsednik Aleksandar Vučić je lično sproveo diplomatsku bitku i sa uticajnim ljudima u svetu kako bi sprečio sprovođenje ove odluke.

Ukidanje platnog prometa na Kosovu i Metohiji od strane privremenih prištinskih institucija je potez koji za cilj ima egzodus srpskog naroda. Međutim, Beograd je pokrenuo diplomatsku borbu kako bi sprečio ovu odluku i zaštitio srpski narod od posledica tog poteza. Snažno se suprotstavljajući ukinuću platnog prometa, Beograd sprovodi ozbiljnu diplomatsku borbu kako bi zaustavio ovu odluku i sačuvao prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Jovana Radić Avatar