Nadležna agencija razjasnila nedoumice u vezi sa registracijom dvotočkaša

Milan Petrović avatar

U saobraćaju od 16. juna mogu učestvovati samo trotineti sa nalepnicom koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS). Za dobijanje nalepnice nije potreban tehnički pregled, niti polisa osiguranja. Nalepnica je trajna i ne zahteva godišnje obnavljanje. Do sada je izdato 7.276 nalepnica za trotinete, dok se procenjuje da u Srbiji ima 250.000 trotineta. Neki vlasnici trotineta nemaju tehničku dokumentaciju za svoje vozilo, ali iz tehničkih pregleda poručuju da nije potrebno raditi tehnički pregled trotineta. Podnošenje zahteva za izdavanje i postavljanje nalepnica obavlja se na 152 lokacije AMSS-a u 80 gradova širom Srbije.

Pravilnik o izdavanju, vođenju evidencije, izgledu i postavljanju nalepnica počeo je da se primenjuje od 5. aprila ove godine. Uz zahtev za izdavanje nalepnice, vlasnik trotineta mora priložiti tehničku dokumentaciju i dokaz o uplaćenoj naknadi i administrativnoj taksi. Naknada za izdavanje nalepnice iznosi 2.060 dinara.

Tokom prve dve nedelje kontrola trotineta u saobraćaju, otkriveno je ukupno 147 prekršaja vozača lakih električnih vozila. Najviše prekršaja se odnosilo na nenošenje zaštitne biciklističke kacige, nedostatak nalepnice i nenošenje svetloodbojnog prsluka na kolovozu. U Beogradu je bilo najviše prekršaja (49), dok je u Jagodini zabeleženo 10 prekršaja.

U Agenciji za bezbednost saobraćaja ističu da nije veliki pritisak na centre AMSS-a i da se izdavanje i postavljanje nalepnica zakazuje radi sprečavanja gužvi. Detaljnije informacije o podnošenju zahteva i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na internet stranici Agencije. Naknada za izdavanje nalepnice sastoji se od iznosa za uslugu izdavanja i obrasca.

Milan Petrović avatar