Ministar Siniša Mali o litijumu

Milan Petrović avatar

Ministar finansija Siniša Mali nedavno je održao govor o najvažnijim ekonomskim temama, ističući uspešnu završetak treće revizije aranžmana sa MMF-om. Mali je naglasio važnost potvrde MMF-a o uspešnosti Srbije, ističući da je na računu 700 milijardi dinara i da se vodi računa o svakom dinaru kako bi se očuvala makroekonomska stabilnost. Minister je naglasio da iako ima izazova, postoji jasan cilj za predstavljanje Srbije na najbolji mogući način do 2027. godine.

Ministar je takođe istakao važnost litijuma kao strateške sirovine za proizvodnju električnih automobila i mobilnih telefona. Mali je naglasio važnost celog lanca vrednosti litijuma, od rudnika do fabrike, ističući da bi to donelo koristi BDP-u i omogućilo stvaranje 20 hiljada novih radnih mesta.

Briga o porodici takođe je bila tema Malijevog govora, pri čemu je istaknuta važnost podizanja iznosa za podršku prvorođenom detetu, kao i finansijske podrške za drugorođeno, treće i četvrto dete. Mali je najavio javnu raspravu o ovim pitanjima i očekuje da će zakon biti usvojen u septembru, sa primenom nakon toga.

Ministar finansija je naglasio da je briga o porodici važna za društvo, a povećanje podrške za roditelje se vidi kao korak ka unapređenju socijalne politike u zemlji. Očekuje se da će ove mere doprineti boljem životnom standardu građana i podstaći natalitet u zemlji.

Ukupno, Mali je istakao važnost ekonomske stabilnosti, ulaganje u buduće projekte poput proizvodnje litijuma i podrška porodicama u zemlji kako bi se ojačalo društvo i unapredila ekonomska situacija. Njegovi planovi o fiskalnoj politici, podršci malim biznisima i socijalnoj politici predstavljaju ozbiljan fokus Vlade Srbije na ekonomski razvoj i dobrobit građana zemlje.

Milan Petrović avatar