Ministar Momirović otkrio kada kreće

Milan Petrović avatar

Nakon dve godine pregovora, konačno je postignut Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat. Ovaj sporazum obuhvatiće više od 16.000 proizvoda koji će se izvoziti i uvoziti između ove dve zemlje. Ministar trgovine, Tomislav Momirović, izjavio je da će nakon ratifikacije ovog sporazuma biti ukinute carine na neke proizvode poput sveže jabuke, suve šljive, smrznutog bobičastog voća, mineralne vode i bezalkoholnog piva. Ovo će biti od velike koristi za poljoprivrednike, proizvođače keramike, farmaceutsku industriju i druge industrije u Srbiji. Ministar Momirović istakao je važnost liderstva i stabilne politike predsednika Aleksandra Vučića u postizanju ovog sporazuma.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta predstavlja važan korak ka unapređenju ekonomske saradnje između ove dve zemlje. Ovim sporazumom će se osloboditi carine na veliki broj proizvoda što će olakšati trgovinu i povećati izvoz i uvoz između Srbije i Egipta. Srbija ima veliki potencijal u oblasti poljoprivrede, keramike, farmaceutike i drugih industrija, te će ovaj sporazum omogućiti srpskim proizvođačima da prošire svoje tržište i povećaju izvoz svojih proizvoda.

Carine koje će biti ukinute na proizvode poput sveže jabuke, suve šljive, smrznutog bobičastog voća, mineralne vode i bezalkoholnog piva će omogućiti proizvođačima iz Srbije da konkurentno plasiraju svoje proizvode na tržištu Egipta. Ovo je izuzetno važno za srpsku privredu jer će se otvoriti nove mogućnosti za izvoz i poslovanje sa egipatskim partnerima. Srbija već godinama neguje dobre političke i ekonomske odnose sa Egiptom, te će ovaj sporazum dodatno unaprediti saradnju između ove dve zemlje.

Ministar trgovine Tomislav Momirović istakao je da je postizanje ovog sporazuma rezultat velikog truda i zajedničke saradnje sa egipatskim partnerima. On je pohvalio predsednika Aleksandra Vučića i njegovu stabilnu politiku koja je omogućila postizanje ovog sporazuma. Momirović je naglasio da će ovaj sporazum biti od velike koristi za srpske proizvođače i privredu u celini te da će otvoriti nove mogućnosti za izvoz srpskih proizvoda na egipatsko tržište.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta predstavlja korak napred ka jačanju ekonomske saradnje između ove dve zemlje. Ovim sporazumom će se olakšati trgovina i povećati izvoz i uvoz između Srbije i Egipta, te će omogućiti srpskim proizvođačima da prošire svoje tržište i povećaju izvoz svojih proizvoda. Carine koje će biti ukinute na određene proizvode će omogućiti srpskim proizvođačima da konkurentno plasiraju svoje proizvode na egipatsko tržište. Ministar trgovine je istakao važnost liderstva i stabilne politike predsednika Aleksandra Vučića u postizanju ovog sporazuma, te je naglasio da će ovaj sporazum biti od velike koristi za srpsku privredu.

Milan Petrović avatar