Miloš Vučević: Osvojićemo više mandata na ponovljenim beogradskim izborima

Jovana Radić Avatar

Predstavnik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, izjavio je da će se ići na nove beogradske izbore ako se u roku od 30 dana ne formira Skupština grada. Isto tako, Vučević je rekao da bi na novim izborima SNS mogao dobiti još više mandata. Nakon sastanka Predsedništva SNS u Beogradu, Vučević je istakao da SNS nije za nove izbore, već ponavljanje izbora, a ne poništavanje. Takođe je dodao da glavni grad ne može prosperirati bez vlasti, te da je važno da se formira Skupština grada radi razvoja projekta EXPO 2027. Vučević je naglasio da se neće ništa raditi na silu, te da će se ići na ponovljene izbore ukoliko ne bude izglasana većina u Skupštini grada. Međutim, nije siguran da sve stranke imaju dobru procenu kako će proći na ponovljenim izborima.

Ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je svečanosti povodom usavršavanja 13. klase polaznika Visokih studija bezbednosti i odbrane, tokom koje je naglasio važnost izučavanja i usavršavanja u oblasti bezbednosti i odbrane države.

Jovana Radić Avatar