Lakše i efikasnije do dozvola

Milan Petrović avatar

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i predsednica EBRD-a Odil Reno-Baso prisustvovale su promociji novih digitalnih servisa koji će olakšati proces dobijanja dozvola i saglasnosti u oblastima energetike i zaštite životne sredine. Ministarka Đedović Handanović istakla je da će digitalizacija omogućiti brzu komunikaciju sa državnim organima, štedeći vreme i novac privredi i investitorima. Ova inicijativa je deo šireg plana modernizacije i digitalizacije sektora energetike u cilju prelaska na čiste izvore energije.

Nova digitalna rešenja obuhvataju 27 usluga iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, posebno iz oblasti obnovljivih izvora energije. Ministarka Đedović Handanović istakla je uspešno sprovođenje aukcija za tržišne premije iz OIE putem potpuno digitalizovanih i transparentnih procedura. Ovo je prvi korak ka stvaranju efikasnog i digitalizovanog okruženja za investicije u energetici, što je važno za dalji razvoj čistih izvora energije u zemlji.

Ministarka je najavila i izmene Zakona o energetici, kojim će se u domaće zakonodavstvo preneti novi paket energetskog zakonodavstva Evropske unije. Ovo je bitno za povezivanje tržišta električne energije sa EU, što će doprineti ekonomskom rastu. Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, implementacija ovih reformi je olakšana.

Kroz projekat „Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovljive izvore energije“ uz podršku EBRD, Republički sekretarijat za javne politike je sproveo digitalizaciju administrativnih postupaka, uzimajući u obzir potrebe investitora u OIE. Unapređenje usluga obuhvata izdavanje i produženje energetskih dozvola, sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, izradu studija o proceni uticaja na životnu sredinu i druge procedure.

Digitalizacija ovih postupaka je ključna za olakšavanje poslovanja privredi i investitorima, doprinoseći većoj efikasnosti javne uprave. Ovim koracima, Srbija ide ka modernizaciji sektora energetike i zaštite životne sredine, osiguravajući sigurno i održivo snabdevanje energijom uz minimalan uticaj na životnu sredinu. Digitalizacija je ključna za bržu komunikaciju i efikasnije procese, osiguravajući transparentnost i olakšavanje poslovanja u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

U zaključku, implementacija novih digitalnih servisa u sektoru energetike i zaštite životne sredine predstavlja važan korak ka stvaranju modernog i efikasnog okruženja za investicije. Digitalizacija administrativnih postupaka štedi vreme i novac, olakšavajući poslovanje privredi i investitorima. Ovaj napredak će doprineti daljem razvoju čistih izvora energije i održivog razvoja u Srbiji, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i aktivnu saradnju sa relevantnim državnim organima.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: