Izgradnja nuklearke koštala bi najmanje 7,5 milijardi evra

Milan Petrović avatar

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da se u Srbiji nuklearna energija razmatra kao opcija koja može doprineti stabilnom snabdevanju energijom. Ona ističe da će energetski sektor u Srbiji u narednoj deceniji morati da se suoči sa izazovom obezbeđivanja dovoljno energije za građane i privredu, kao i sa smanjenjem emitovanja ugljen-dioksida. Trenutne opcije uključuju obnovljive izvore energije, gas, vodonik i nuklearnu energiju.

Od 1989. godine u Srbiji je na snazi zakonska zabrana izgradnje nuklearnih elektrana, ali Vlada Srbije namerava da uradi detaljne analize o uspostavljanju nuklearnog programa u zemlji. Ministarka Đedović Handanović ističe da je važno da Srbija razvija kadrove koji bi mogli da upravljaju nuklearnim postrojenjima, te su već preduzeti koraci ka identifikaciji stručnih kadrova u zemlji i inostranstvu.

Izgradnja nuklearnog postrojenja je dugotrajan i skup proces, ali Ministarstvo energetike će detaljno analizirati uslove za uspostavljanje civilnog nuklearnog programa u Srbiji kako bi utvrdili cenu sprovođenja tog programa. Postoji mogućnost da se koristi i mala modularna reaktorska tehnologija, koja bi omogućila instaliranje reaktora kapaciteta do 300 megavata.

Najveća podrška za uspostavljanje nuklearnog programa u Srbiji dolazi od međunarodnih partnera, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i saradnju sa državama koje raspolažu nuklearnom tehnologijom. Vlada Srbije potpisala je memorandum o razumevanju sa francuskim EDF-om, jednim od najvećih proizvođača električne energije u svetu.

U trenutnim tržišnim uslovima, izgradnja nuklearnog postrojenja kapaciteta između 1000 i 1200 megavata koštala bi najmanje 7,5 milijardi evra. Ministarka ističe da bi, ukoliko bi se sada krenulo sa izgradnjom, nuklearna energija bila dostupna za najmanje 10 godina.

U cilju obezbeđivanja stabilnog snabdevanja energijom u budućnosti, Srbija će morati da razmotri različite opcije, a nuklearna energija se nameće kao potencijalno rešenje koje bi moglo da odgovori na rastuće potrebe za energijom uz smanjenje emisije ugljen-dioksida. Važno je da Vlada Srbije pažljivo analizira sve mogućnosti i sprovede osposobljavanje kadrova za upravljanje nuklearnim postrojenjima kako bi se osigurala bezbedna i održiva proizvodnja energije u budućnosti.

Milan Petrović avatar

Pročitajte takođe: