Holandski proizvođači čipova žele da vlada uloži novac u IT sektor

Milan Petrović avatar

Holandske kompanije za proizvodnju čipova traže podršku svoje vlade
Holandske kompanije za proizvodnju čipova traže podršku svoje vlade kako bi dalje rasle i razvijale se. Finansijski direktor kompanije AMSL, Pol Verhagen, ističe da Holandija ima jedinstvenu poziciju kao mala zemlja sa jakim sektorom čipova te da bi bilo šteta ne podržati dalji razvoj ovog sektora. Verhagen ističe da Evropska unija već ulaže u digitalnu i zelenu tranziciju kako bi ojačala tehnološko liderstvo Evrope te da bi svaka zemlja, uključujući i Holandiju, trebala doprineti ovoj promeni i regulaciji sektora čipova.

ASML, holandska kompanija za proizvodnju čipova, je nedavno izrazila zabrinutost zbog kontroverznih planova vlade u Amsterdamu da smanji poreske olakšice za visokokvalifikovane migrante i ograniči broj stranaca koji mogu da pohađaju holandske univerzitete. Izvršni direktor ASML-a, Peter Venink, napomenuo je da su posledice ograničavanja migracije radne snage velike, te da su ti ljudi potrebni za inovacije. Ako Holandija ne može da privuče kvalifikovane radnike, kompanije poput ASML-a će razmotriti opcije za selidbu u druge zemlje kako bi obezbedile rast i razvoj.

U januaru ove godine, ASML je upozorio da bi mogao da napusti Holandiju zbog spornih planova vlade u Amsterdamu. Ovi planovi mogu negativno uticati na industriju čipova u zemlji, te je podrška vlade kroz investicije od 100 do 150 miliona evra godišnje od velike važnosti. Holandija ima priliku da nastavi da bude lider u sektoru čipova, ali je neophodno da vlada prepozna potrebu za podrškom tom sektoru.

Kompanije poput ASML-a su ključne za tehnološki razvoj Holandije i evropske unije u celini. Investicije u sektor čipova ne samo da podržavaju razvoj ove industrije već i doprinose inovacijama i ekonomskom rastu. Sa pravilnom podrškom vlade, Holandija može zadržati svoju poziciju kao lider u tehnološkom sektoru i obezbediti održiv rast u budućnosti.

U zaključku, holandske kompanije za proizvodnju čipova traže podršku svoje vlade kako bi osigurale dalji rast i razvoj. Investicije od 100 do 150 miliona evra godišnje su neophodne kako bi se održala pozicija Holandije kao lidera u sektoru čipova. Vlada treba prepoznati važnost ovog sektora i pružiti potrebnu podršku kako bi kompanije poput ASML-a mogle nastaviti da inoviraju i doprinose ekonomskom razvoju zemlje.

Milan Petrović avatar