Do maja 2025. u Srbiji će biti postavljeno 80, u naredne četiri godine 320 novih elektropunjača

Milan Petrović avatar

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je planove za postavljanje novih elektropunjača u Srbiji do maja 2025. godine. Prema njegovim rečima, u naredne četiri godine biće postavljeno 320 novih punjača, a do maja 2025. godine još 80. Takođe, od sledeće godine će biti uvedeni popusti za putarinu za električne automobile.

Jedna od novina je i taj što je tag za naplatu putarine unificiran sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, a u planu je da se sličan aranžman napravi i sa Grčkom. Ministar Vesić je izjavio da se očekuje da će od naplate putarine ove godine prihod iznositi do 50 milijardi dinara, dok se naredne godine očekuje prihod oko 80 milijardi dinara.

Što se tiče infrastrukture, ministar je najavio da će do kraja godine biti završena brza pruga Beograd-Subotica. Međutim, sa završetkom ove infrastrukturne investicije, očekuje se i poskupljenje vozne karte, pa će karta od Beograda do Subotice koštati oko 1.100 dinara.

Električna vozila postaju sve popularnija u svetu zbog svoje efikasnosti i ekološke prihvatljivosti. Uvođenje elektropunjača u Srbiji predstavlja korak ka većem prihvatanju ovog tipa vozila na našim putevima. Planirano postavljanje 400 novih punjača u naredne četiri godine doprineće povećanju infrastrukture koja je neophodna za vozače električnih automobila.

Ovi punjači će omogućiti vozačima električnih vozila da brzo i efikasno dopune svoje baterije, čime će se smanjiti strah od nedostatka energije tokom vožnje. Osim toga, uvođenjem popusta za električna vozila na putarini, sve veći broj ljudi će biti motivisan da se okrenu ovoj ekološki prihvatljivijoj vrsti prevoza.

Unifikacija sistema naplate putarine sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom predstavlja korak ka boljoj povezanosti i integraciji sa zemljama regiona. Planiranje sličnih aranžmana sa ostalim susednim zemljama kao što je Grčka će dodatno olakšati putovanja građanima i olakšati ekonomsku saradnju.

Očekivani prihodi od naplate putarine pokazuju da je ova usluga i dalje bitna za finansiranje infrastrukturnih projekata. Podizanje nivoa putarine omogućiće veća sredstva za održavanje i izgradnju puteva u Srbiji, što će svakako doprineti boljem stanju saobraćajne infrastrukture.

Završetak brze pruge Beograd-Subotica će omogućiti brže i efikasnije putovanje na relaciji između ova dva grada. Ova infrastrukturna investicija će olakšati putovanja kako građanima, tako i privredi koja će moći brže da prevozi svoju robu između ova dva ključna grada.

Sve u svemu, ovi planovi ministra Vesića predstavljaju korake ka modernizaciji i unapređenju saobraćajne i infrastrukturne situacije u Srbiji. Investiranje u elektropunjače, unifikacija sistema naplate putarine sa susednim zemljama, kao i završetak brze pruge Beograd-Subotica, pokazuju posvećenost vlade ka unapređenju saobraćajne i infrastrukturne mreže zemlje.

Električna vozila su budućnost saobraćaja, a ulaganje u infrastrukturu koja podržava ove vrste vozila je ključno za njihovu širu implementaciju. Popusti na putarini za električna vozila su samo jedan način da se populariše ova ekološki prihvatljivija vrsta prevoza, a postavljanje novih elektropunjača će olakšati vozačima korišćenje svojih električnih automobila i učiniti ih konkurentnijima na tržištu.

Uvođenje novih elektropunjača, unifikacija sistema naplate putarine sa susednim zemljama, popusti za električna vozila i završetak brze pruge Beograd-Subotica su samo neki od koraka koje Srbija preduzima ka modernizaciji i unapređenju saobraćaja i infrastrukture. Ovaj planiran i usmeren pristup ka rešavanju saobraćajnih problema u zemlji će sigurno doprineti boljem kvalitetu života građana i unaprediti ekonomsku situaciju zemlje.

Milan Petrović avatar