Deđanski: Vojska na vežbi „Vatreni udar 2024“ pokazala spremnost da brani Srbiju!

Jovana Radić avatar

Na ovom događaju, Vojska Srbije je pokazala svoju spremnost da brani zemlju, a analitičar Stevica Deđanski je istakao da ova vežba nije odgovor na nedavne albanske aktivnosti, već je deo opšte odbrambene politike Srbije. Deđanski je takođe istakao da je problem popune vojske prisutan i u drugim zemljama, ali da je neophodno kreirati modele koji će biti privlačni mlađim generacijama i uključiti ih u vojnu službu. On je takođe predložio da vojni rok traje četiri meseca kako bi vojnici bili adekvatno obučeni.

Predsednik Vučić je pohvalio vojnike Vojske Srbije i istakao važnost njihove obučenosti i spremnosti za odbranu zemlje. Takođe je istakao potrebu da se problem popune vojske reši kroz kreiranje privlačnih modela za mlade ljude.

Očekuje se da će ovakve vežbe i događaji doprineti jačanju vojske i sigurnosti zemlje, kao i motivaciji mladih ljudi da se uključe u vojnu službu. Jedna od ključnih tema ovog događaja bila je i potreba za reformama i modernizacijom Vojske Srbije kako bi se osigurala njena efikasnost i sposobnost da odbrani zemlju u svim situacijama.

Važnost vojske kao institucije odbrane zemlje je istaknuta tokom ovog događaja, a prisustvo predsednika Vučića i visokih zvanica ukazuje na ozbiljnost sa kojom se pristupa pitanju vojne pripremljenosti i odbrane zemlje. Očekuje se da će se slični događaji organizovati i ubuduće kako bi se kontinuirano radilo na jačanju vojske i njenoj spremnosti za sve izazove i pretnje.

Jovana Radić avatar