Savet EU usvojio novi Zakon o šengenskim granicama

Milan Petrović avatar

Odobrenje Saveta EU za novi Zakonik o šengenskim granicama

Savet EU je danas dao konačno odobrenje za novi Zakonik o šengenskim granicama, koji se bavi upravljanjem unutrašnjim i spoljnim granicama EU, kao i regulisanjem granične kontrole osoba koje prelaze spoljne granice EU. Uvođenjem ove uredbe, države članice EU će imati mogućnost da usvoje mere koje ograničavaju pristup EU državljanima trećih zemalja u slučaju vanredne situacije velikih razmera u javnom zdravstvu.

Nova uredba takođe uspostavlja proceduru transfera kako bi se rešilo sekundarno kretanje migranata iz jedne države članice u drugu i pružila rešenja za situacije instrumentalizacije migracija. Pravila o ponovnom uvođenju graničnih kontrola će osigurati da se one koriste samo kao krajnja mera. Ova reforma je ključna za jačanje otpornosti šengenskog prostora na buduće krize na spoljnim granicama.

U slučaju vanredne situacije u javnom zdravstvu, nova pravila će omogućiti Savetu EU da uvede usklađena privremena ograničenja putovanja na spoljnoj granici EU nakon donošenja odluke. Tokom pandemije korona virusa, EU je izdavala neobavezujuće preporuke u vezi sa ograničenjima putovanja, ali ovom uredbom se sada uvode obavezujuće mere poput testiranja, karantina i samoizolacije za građane koji ulaze u EU.

Kako bi se suprotstavilo instrumentalizaciji migracija, izmenjeni Šengenski granični zakonik omogućiće državama članicama da ograniče broj graničnih prelaza, smanje radno vreme ili pojačaju mere nadzora granica. Pored toga, nova uredba utvrđuje maksimalno trajanje kontrola unutrašnjih granica i omogućava produženje tih kontrola u slučaju ozbiljne pretnje javnoj politici ili bezbednosti.

Nova procedura transfera će omogućiti državama članicama da ilegalne migrante koje uhapse u pograničnim područjima prebace u državu članicu iz koje su direktno stigli. Ministarka za unutrašnje poslove, institucionalne reforme i demokratsku obnovu Anelis Verlinden je istakla da je putovanje u šengenskoj zoni bez graničnih provera jedno od glavnih dostignuća EU i da nova uredba pruža alate za održavanje putovanja bez granica unutar šengenskog prostora.

Uredba će stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. Ovim zakonikom će se ojačati bezbednost spoljnih granica EU, rešiti problem neregularnih migracija i zaštititi javno zdravlje. EU nastavlja sa naporima da unapredi šengenski prostor i omogući slobodno kretanje ljudi unutar EU.

Milan Petrović avatar