Očekujem kritične tonove na sednici EP povodom izbora u Srbiji

Milan Petrović Avatar

Izvršni direktor Bojan Klačar izjavio je danas da se na sednici Evropskog parlamenta, koja će se održati na inicijativu parlamentaraca socijalista, liberala i zelenih, mogu očekivati kritični tonovi povodom izbora i stanja nakon izbora u Srbiji. Prema njegovim rečima, rezolucija koju EP bude doneo će biti kritična, ali veoma važna, i Vlada Srbije bi trebalo da joj obrati pažnju. Nakon ove sednice EP, Klačar smatra da bi bilo dobro da Vlada Srbije započne razgovore sa predstavnicima OEBS-a i ODIHR-a kako bi se unapredili izborni uslovi u Srbiji.

Klačar ističe da je ova rezolucija samo deo aktivnosti koje će opozicija sprovoditi sa ciljem vršenja pritiska na vladajuću koaliciju da ponište rezultate izbora. Govoreći o razvoju događaja na političkoj sceni Srbije, on smatra da neće biti dramatičnih promena, da će Srbija ostati u periodu nestabilnosti i niskog ili nikakvog poverenja između vladajuće koalicije i opozicije, i da će politički dijalog biti opterećen tenzijama.

Klačar kaže da Vlada Srbije očekuje rezoluciju EP, ali i finalni izveštaj misije ODIHR-a i OEBS-a, koji će postati sastavni deo izveštaja o napretku Srbije za sledeću godinu. On ističe da bi trebalo da se otvori proces dijaloga kako bi se za početak relaksirale tenzije, i da se u takvoj atmosferi ide ili na nove izbore ili da se ide u sadržajniji proces podizanja izbornog integriteta koji je, posle ovih izbora, na relativno niskom nivou.

Nakon sednice EP postavlja se pitanje kakve promene možemo očekivati na političkoj sceni Srbije. Klačar smatra da neće biti dramatičnih promena, već da će Srbija ostati u periodu nestabilnosti i niskog poverenja između vlasti i opozicije. Takođe, istakao je da bi Vlada Srbije trebalo da obrati pažnju na rezoluciju EP, kao i na finalni izveštaj misije ODIHR-a i OEBS-a, koji će biti deo izveštaja o napretku Srbije za narednu godinu. Klačar kaže da bi trebalo otvoriti proces dijaloga kako bi se smanjile tenzije, i da se u takvoj atmosferi ide ili na nove izbore ili da se ide u proces podizanja izbornog integriteta koji je, prema njemu, na niskom nivou nakon ovih izbora.

Trebamo pratiti najave i rezultate ove sednice Evropskog parlamenta kako bi vidjeli kakav će uticaj ona imati na političke odnose u Srbiji._sentences

Milan Petrović Avatar