NA UDARU PUŠAČI! Opet poskupljuju cigare – Evo koliko će koštati najjeftinija, a koliko najskuplja!

Milan Petrović Avatar

Pušenje cigareta je jedna od najštetnijih navika koju osoba može imati za svoje zdravlje. Zdravstveni stručnjaci i istraživači već desetljećima upozoravaju na štetne posljedice pušenja, a jedna od mjera koja se koristi kako bi se smanjio broj pušača je i povećanje cijene cigareta.

U Hrvatskoj je nedavno najavljeno novo poskupljenje cigareta, koje će imati za cilj smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda među građanima. Prema najavama, cijene cigareta mogle bi porasti za 1 do 2 kune po kutiji, što bi moglo rezultirati povećanjem cijene paklice od 20 do 40 kuna. Ovo povećanje cijene cigareta trebalo bi stupiti na snagu tokom sljedeće godine.

Povećanje cijene cigareta je jedna od mjera koja se koristi u borbi protiv pušenja jer dokazano utječe na smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda. Istraživanja su pokazala da povećanje cijene cigareta za 10% rezultira smanjenjem potrošnje za 4% među odraslima i čak 7% među mladima. Ovo ukazuje na to da veća cijena cigareta može utjecati na smanjenje broja pušača među svim dobna skupinama, a posebno među mladima koji su posebno osjetljivi na cijenu.

Osim toga, veća cijena cigareta može imati i pozitivan utjecaj na zdravstveni sustav, smanjujući troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem. Pušenje cigareta je povezano s raznim zdravstvenim problemima kao što su rak pluća, bolesti srca i krvnih žila, respiratorne bolesti itd. Smanjenje broja pušača može smanjiti opterećenje zdravstvenog sustava i troškove liječenja ovih bolesti.

Uz to, povećanje cijene cigareta može imati i pozitivan utjecaj na ekonomiju. Veća cijena cigareta može dovesti do povećanja prihoda od poreza koji se ubire na duhanske proizvode, čime se država može financirati razne javne projekte i programe. Također, smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda može dovesti do smanjenja troškova za liječenje pušača, kao i do povećanja produktivnosti stanovništva zbog manjeg broja oboljelih od bolesti uzrokovanih pušenjem.

Unatoč tome što povećanje cijene cigareta može imati brojne pozitivne učinke, postoji i niz kritika koje dolaze od proizvođača duhanskih proizvoda i pušača. Proizvođači duhana strahuju da bi povećanje cijene cigareta moglo dovesti do smanjenja potražnje za njihovim proizvodima, što bi utjecalo na njihove prihode. S druge strane, pušači se žale da će više plaćati za svoju naviku, te da će povećanje cijene cigareta dodatno opteretiti njihov kućni budžet.

Ipak, važno je napomenuti da pušenje cigareta predstavlja ozbiljan zdravstveni problem za društvo i pojedinca te da je smanjenje broja pušača od iznimne važnosti za javno zdravlje. Štetni učinci pušenja su dobro poznati i dokumentirani, te je smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda prioritet za mnoge vlade diljem svijeta.

Uz povećanje cijene cigareta, važno je provoditi i druge mjere smanjenja potrošnje duhana kao što su edukacija građana o štetnim učincima pušenja, zabrana pušenja na javnim mjestima, promocija zdravog načina života itd. Sve ove mjere zajedno mogu imati značajan utjecaj na smanjenje broja pušača i poboljšanje zdravlja stanovništva.

Na kraju, povećanje cijene cigareta je jedna od mjera koja se koristi u borbi protiv pušenja i ima potencijal da smanji potrošnju duhanskih proizvoda među građanima. Iako postoje kritike na račun ove mjere, važno je imati na umu da je smanjenje broja pušača od iznimne važnosti za javno zdravlje i da treba podržati sve mjere koje mogu doprinijeti toj svrsi.

Milan Petrović Avatar