Evo u kom slučaju će vlasnici radnji u Kineskom tržnom centru moći da dobiju odštetu

Milan Petrović Avatar

Požar u Kineskom tržnom centru u Beogradu, koji se dogodio pre dva dana, ostavio je mnoge zakupce bez njihovih lokala i vredne robe. Požar je zahvatio 2.000 kvadratnih metara prostora u tržnom centru, otvarajući pitanja o nadoknadi štete.

Situacija je posebno teška za zakupce koji su pretrpeli stres i finansijske gubitke, a procena štete još uvek nije završena. Mnogi od njih imaju pitanja o tome da li će biti nadoknađeni za izgubljenu imovinu.

Direktor Direkcije za naknadu štete “Dunav Osiguranje”, Milorad Radić, izjavio je da zakupci koji su imali polisu imovinskog osiguranja mogu da računaju na naknadu štete. Pravo na nadoknadu štete imaju vlasnici osigurane imovine, osim ako je ugovorom o zakupu ili nekim drugim dokumentom drugačije definisano.

Radić je također istakao da njihova kompanija nije primila prijave za štetu od vlasnika lokala u tržnom centru, ali da su kontaktirali neke od njih i dobili informaciju da nisu pretrpeli štetu. Pozvao je sve one koji jesu pretrpeli štetu da kontaktiraju osiguravajuću kompaniju i prijave štetu.

Oni koji nisu imali osiguranje, kako ističe Radić, neće moći da naplate štetu, što predstavlja dodatni finansijski udarac za njih.

Pored gubitka robe, zakupci se također suočavaju sa pitanjem da li će biti nadoknađena i vrednost izgubljene robe, što zavisi od uslova navedenih u ugovoru.

Požar u Kineskom tržnom centru je uzrokovao velike materijalne štete, ali srećom, nije bilo žrtava. Nadamo se da će zakupci uspeti da ostvare svoja prava i nadoknade štetu, i da će se tržni centar što pre oporaviti od ovog događaja.

Milan Petrović Avatar