Američki farmeri oprezni oko korištenja dronova i robota

Milan Petrović Avatar

Autonomna tehnologija za poljoprivredu: Smanjenje troškova i povećanje efikasnosti

Na srednjem zapadu Sjedinjenih Država, poljoprivrednici se suočavaju sa mogućnošću korišćenja nove, autonomne tehnologije koja bi mogla da im omogući smanjenje troškova i povećanje efikasnosti u lancu snabdevanja. Denis Boumen testira novu tehnologiju u saradnji sa Centrom za digitalnu poljoprivredu na Univerzitetu države Ilinoj, koristeći daljinske upravljače, bespilotne letelice za prskanje đubriva i automatske robote za sejanje. Međutim, većina poljoprivrednika još uvek se suočava sa izazovom uvođenja ove nove tehnologije, iako postoji značajno interesovanje za njeno korišćenje.

Iako Denis Boumen testira tehnologiju i pokazuje rezultate kolegama farmerima, mnogi se suočavaju sa zabrinutošću u vezi smanjenja troškova i efikasnosti. Brajan Korkil, farmer iz Ilinoja, vidi potencijal ovih tehnologija, ali ističe da je cena jedan od glavnih prepreka za njihovo usvajanje. Korkil, koji vodi farmu samostalno ili uz pomoć porodice, prepoznaje prednosti korišćenja dronova za prskanje đubriva ili automatizovanih robota za sejanje, ali ističe da i pored autonomnosti ovih sistema, i dalje je neophodno imati nadgledanje njihovog rada.

Integracija autonomne tehnologije sa veštačkom inteligencijom može igrati ključnu ulogu u ubedjivanju farmera da usvoje ovu tehnologiju. Veštačka inteligencija omogućava pametnije sisteme koji mogu analizirati podatke i pomažu u donošenju boljih odluka. Ove odluke ne samo da pomažu poljoprivrednicima, već i globalnom lancu poljoprivrednog snabdevanja, naročito u svetlu sve veće potrebe za hranom zbog rasta populacije.

Globalno tržište autonomne poljoprivredne opreme trenutno vredi preko 100 milijardi dolara, pri čemu Sjedinjene Države čine oko 30% ove potražnje. Očekuje se da će se ova potražnja drastično povećavati u narednih pet godina, što ukazuje na trend sve većeg usvajanja autonomne tehnologije među poljoprivrednicima. Ova tehnologija ima potencijal da značajno poveća efikasnost i proizvodnju hrane, što je ključno za ispunjavanje sve veće potražnje za hranom u svetu.

Uprkos izazovima koje donosi cena i potreba za nadgledanjem rada autonomnih sistema, poljoprivrednici prepoznaju da je ova tehnologija ključna za budućnost poljoprivrede. Sa daljnjim istraživanjem i razvojem, ova tehnologija ima potencijal da donese velike promene u načinu na koji se obavlja poljoprivredna proizvodnja i snabdevanje hranom širom sveta. S obzirom na prednost koju donosi autonomna tehnologija, očekuje se da će sve veći broj poljoprivrednika usvojiti ovaj napredni pristup poljoprivredi kako bi unapredili svoje poslovanje i doprineli globalnom lancu snabdevanja.

Milan Petrović Avatar